Uitnodiging: Velddemo chemievrij groenbemesten 16 maart

Na grondbewerkingen met de ecoploeg, schijveneg en woeltand heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar verschillende groenbemesters in stroken geteeld. Wat is het effect van de verschillende grondbewerkingen uitgevoerd op zandgrond? U hoort en ziet het tijdens de velddemo op donderdagochtend 16 maart in Breedenbroek. Daarna wordt het vanggewas chemievrij ondergewerkt op verschillende wijze. Zien we u dan?

Programma

10.15 uur Inloop met koffie/ thee

10.30 uur Welkom door projectleider Michaela van Leeuwen Efficiënt nutriëntenbeheer

10.40 uur Toelichting door Erik Morssink Van Hal Loonbedrijf

10.50 uur Bodem nader bekeken met bodemadviseur Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice

11.15 uur Inzetten machines chemievrij onderwerken vanggewas

11.30 uur Einde

Locatie & contact

De demo is op een perceel aan de Prinsenstraat, naast Prinsenstraat 10 in Breedenbroek. Parkeren kan aan de Prinsenstraat. Contact via projectleider Michaela van Leeuwen: 06 512 59 725

Aanwezig zijn bij de demo? Meld je aan!

 

Loonwerkcluster Oost-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top