Velddemo 6 april: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er ook nog een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op donderdag 6 april op het bedrijf van Roland en Eva Rademaker in Langeraar.

We tonen een aantal machines voor het inzaaien, doorzaaien en onderhouden van kruidenrijk grasland. Daarnaast gaan we in op ervaringen, mogelijkheden en aandachtspunten voor het inzetten van kruidenrijk grasland. Wat weten we nu al meer dan drie jaar geleden? We zien u graag tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Wij.land en loonwerkersverband Bodemkracht.

Voor de geïnteresseerden: neem vast een kijkje in het Handboek kruidenrijk grasland en het Stappenplan kruidenrijk grasland, opgesteld door Wij.land.

Programma

09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Inleiding door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Wij.land

10:15 uur Inhoudelijke inspiratiesessie over voorbereiding, inzaaien, onderhoud en verdienmodel achter kruidenrijk grasland

11.00 uur Start velddemonstratie diverse machines door Bodemkracht

12.30 uur Afronding demo en afsluitende lunch

Locatie en contact

We zijn donderdag 6 april welkom bij R.K.S.V. Altior aan het Altiorplein 1, Langeraar. Daarna wandelen we naar het perceel dat daarachter ligt. LET OP! We geven tijdig aan via deze link wanneer de demo niet door kan gaan vanwege regen. Contact via Thea Kampert: 06 48263234.

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

 

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top