Uitnodiging: Velddemo lichte strooitechniek 9 maart

Het opbrengen van organische meststoffen in het voorjaar kan een waardevolle bijdrage leveren in de weerbaarheid van diverse gewassen, het stimuleren van bodemleven en tegelijk de inzet van kunstmest beperken. Hoe strooi je organische mest in het voorjaar met zo min mogelijk schade aan de bodemstructuur? En hoe krijg je het goed verdeeld op het land? Je ziet en hoort het tijdens de velddemo op donderdag 9 maart op het bedrijf van Joost Rijk in Lelystad.

We tonen een aantal lichte meststrooiers naast elkaar met uitleg over gewicht, onderlinge verschillen in bodemverdichting en het strooibeeld per strooier. Daarnaast gaan we in op ervaringen, mogelijkheden en aandachtspunten voor de inzet van organische meststoffen voorafgaand aan de teelt. We zien u graag tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het Actieplan Bodem & Water (ABW) en adviesbureau Ceres.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie

14.00 uur Inleiding door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Christoffel den Herder (Ceres Horti Advice)

14.15 uur Start velddemonstratie diverse machines

16.00 uur Afronding demo

Locatie en contact

We zijn donderdag 9 maart welkom op een perceel van PPO aan de Edelhertweg (tegenover nummer 15). LET OP! We geven tijdig aan via deze link wanneer de demo niet door kan gaan vanwege regen. Neem in ieder geval een paraplu mee en warme kleding. Contact via Thea Kampert: 06 48263234.

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top