Uitnodiging webinar: Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Na 6 jaar maakt het DAW project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland de balans op. Draagt kringlooplandbouw bij aan een beter economisch rendement? Welke invloed hebben droogte, muizen, wetgeving, etc op de KringloopWijzer-cijfers? Welke kenmerken hebben melkveebedrijven die goed scoren op eiwit van eigen land? Wat is het economische verschil tussen bedrijven die beweiden of opstallen? Deze vragen en meer worden donderdag 10 juni beantwoord tijdens een gratis webinar in het kader van 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.
 

Bent u erbij?

Onderzoeker Gerjan Hilhorst van Wageningen UR en ondernemersadviseur Gerrit de Lange van Countus maken de balans op wat de projectdeelnemers afgelopen 6 jaar hebben bereikt. Presentatie van dit webinar is in handen van Eke Folkerts van Dairy Campus.
 

Schrijf u hier in voor het webinar op 10 juni van 10.00 tot 11.00 uur

Back to top