Utrecht stelt subsidie open voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven

Bent u landbouwer in de provincie Utrecht en bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? De provincie Utrecht stelt € 1.900.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de brede uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven.

U kunt subsidie aanvragen via het webportal POP3, bijvoorbeeld voor maatregelen die tot minder grondstofgebruik leiden of helpen bij klimaatadapatie. Dat kan individueel of vanuit een samenwerkingsverband van landbouwers. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een eHerkenning-middel EH2+ nodig.

Meer leest u op de website van de provincie Utrecht

Back to top