Van bodemkennis naar bodemkunde

Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Het leidt tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodembeheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan een gezond ecosysteem. In dit project wordt kennis over de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via o.a. bodemavonden en een bodemcursus in Groningen, Friesland en Drenthe.

Bodemavonden

Wilt u en uw studiegroep meer weten over het functioneren van de bodem en hoe deze te versterken? Organiseert u daarover een informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker? Bijvoorbeeld over verzilting, bodemverdichting, vruchtwisseling of bemesting?

In dit project bieden wij u experts die kosteloos een interessante inleiding verzorgen voor uw studiegroep. 

Bodemcursus 

Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling voor bodem(leven). In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek (wat zijn de oorzaken en wat doe Je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van het leven in de grond (bacteriën, schimmels, insecten en wormen). De cursus wordt op maat gemaakt voor akkerbouwers en veehouders, maar ook op basis van grondsoort. 

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie in de flyer. Of neem contact op met Gerhard Noordhof, projectleider Van bodemkennis naar bodemkunde, 088-8886677 of gnoordhof@projectenltonoord.nl.

 

BijlageGrootte
vbnb-flyer-online.pdf369.52 KB
Back to top