Veel belangstelling voor eerste bijeenkomst van DAW demobedrijf deelnemer Geert Stevens

Een geslaagde bijeenkomst bij Geert Stevens, ons DAW demobedrijf in Holten, Overijssel. Stevens deelde zijn ervaring en kennis over geld verdienen met beter waterbeheer met meer dan twintig aanwezigen. Ook Nieuwe Oogst en RTV Oost waren aanwezig. Wil je meer weten over de deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven? Kijk dan op onze nieuwe website www.dawdemobedrijven.nl waar alle deelnemers én hun activiteiten op staan. 

Om zich beter te wapenen tegen droogte, heeft Geert in samenwerking met het waterschap in december 2022 een stuw geplaatst om meer water vast te houden. Ook is hij aan de slag gegaan met kruidenrijke graslanden. De diepere beworteling van kruiden zorgen dat het vocht beter in bodem wordt vastgehouden. Door de waterbakken van de koeien verder van de sloot af te plaatsen, gaat Stevens afspoeling op die plekken tegen.

Geld verdienen met waterbeheer?

Het thema van de bijeenkomst was geld verdienen met waterbeheer. Expert van de WUR was aanwezig om uitleg te geven over de terugverdientijd van het plaatsen van een stuw. De stuw is in het geval van Geert gefinancierd door waterschap Rijn en IJssel via het project Elke druppel de grond in. De terugverdientijd is afhankelijk van het aantal hectares dat door de stuw voorzien wordt van meer water. De WUR berekende dat Geert jaarlijks 200 kilo droge stof  meer zou kunnen oogsten door een hoger waterpeil, dat is zo'n 30 euro per hectare per jaar meer.

Bedrijfswaterwijzer als hulpmiddel

Wat Geert ook helpt bij het waterbeheer op zijn bedrijf is het gebruik van de BedrijfsWaterWijzer. Deze tool brengt risico’s met betrekking tot water voor een melkveebedrijf in beeld. De resultaten uit deze wijzer helpen Geert bij het nemen van gerichte maatregelen op het gebied van water op zijn melkveebedrijf. Hij gaat hiervoor ook in gesprek met boeren uit zijn omgeving en het waterschap, zoals hij ook deed bij het plaatsen van de stuw. Geert: "Het helpt bij een stukje bewustwording bij wat watermaatregelen voor je bedrijf kunnen betekenen."

Alle demodeelnemers en hun activiteiten op één plek

Geert Stevens is deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijven. Met het DAW demobedrijf netwerk willen we agrarische ondernemers een podium bieden om hún praktijkkennis- en ervaringen te delen met andere ondernemers en beleidsmakers. Op de website www.dawdemobedrijven.nl staan alle demodeelnemers én de activiteiten die ze organiseren op één plek. 

Back to top