Veel vragen tijdens webinar over waterbeschikbaarheid in Oost-Nederland

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je je als boer hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Daar gaat het webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ van 5 juli 2021 op in. Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (DAW/ LTO Noord) delen hun kennis en ervaringen rond waterbeschikbaarheid en de (subsidie)mogelijkheden.

De kijkers stellen vooraf en tijdens het webinar volop vragen. Zo geeft Daniël in het webinar antwoord op de vraag ‘wat doe je wanneer je stuwtjes plaatst, water vasthoudt én de buurman daar mogelijk last van heeft?’ Ook stelt Daniël de vragensteller gerust die zich afvraagt ‘laten jullie het wel mogelijk blijven dat bij extreem weer de van oorsprong afvoeren sloten en kanalen hun dienst kunnen blijven uitvoeren? En niet de akkers onder water komen staan?’

Samen leren en kennis delen

Naast voorbeelden om water vast te houden met het plaatsen van boerenstuwen, het verhogen van de organische stof of de aanleg van drainage werd druppelirrigatie en bevloeiing besproken. Die maatregelen bevinden zich beiden in de experimentele fase, omdat resultaten nog ontbreken. Het illustreert dat waterschap, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO Noord samen met de boeren in het gebied bereid zijn om dingen te proberen, te leren en kennis te delen.

‘Wat past bij jou?’

‘Het is een zoektocht op je bedrijf’, zegt Henk. ‘Ik ben zelf ook ondernemer en herken die zoektocht goed. Wat past bij je? Wat durf je? Na generaties lang ploegen, zijn wij daar op onze boerderij mee gestopt. Dat is een stap die je in goed overleg en in gezamenlijkheid moet dúrven nemen. Ondernemers wonen en werken al generaties lang op hun boerderij en percelen; boeren weten heel goed vaak waar droge of natte plekken in hun bedrijfsvoering zijn.’

Beide gebiedsmakelaars komen graag langs bij boeren om ter plekke te bekijken naar wat er mogelijk is aan water- en bodemmaatregelen. ‘Het gesprek met ons is niet het belangrijkste, het leidt uiteindelijk wel tot uitvoering en dát is het doel’, aldus Daniël.

Direct een afspraak maken?

Henk is bereikbaar op tel. 06 - 57 42 93 05 of via daw@ltonoord.nl.

Daniël is bereikbaar op tel. 06 - 53 56 96 05 of via watervasthouden@wrij.nl.

De ondersteuning door Henk Jolink is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het maatregelenpakket wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

 

Back to top