Velddemo: ‘Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting’

Weten hoe je met precisiebemesting je bodemstructuur kunt verbeteren én kunt besparen? Kom dan naar de velddemo op donderdagmiddag 22 september, bij Kaasboerderij De Gelder in Tijnje.

Voor deze demo zijn op een perceel van melkveehouder Hans Peter Vogel (Kaasboerderij De Gelder) bodemscans uitgevoerd door loonwerker Maurice Zandvliet. Wat de bodemscans duidelijk aantonen, is dat een perceel niet homogeen is. Omdat het hele perceel gelijke bemesting krijgt, is op bepaalde plekken sprake van overbemesting en elders juist van onderbemesting.

Door middel van EC-scans is het onderzochte perceel in vier zones ingedeeld. Hiervan zijn monsters genomen die volgens de Kinsey Albrecht methode zijn geanalyseerd. Op basis hiervan vertellen we tijdens de demo welke acties je kunt nemen om tot een homogener perceel te komen. Omdat je dan heel gericht kunt bemesten, leidt dat tot een mooie besparing!

Een ander actueel thema waar we tijdens de demo aandacht aan besteden, is het risico op bodemverdichting. Bodemverdichting kan leiden tot een opbrengstderving van 20% (Handboek Bodem en Bemesting). Eén van de methodes om dit te voorkomen, is het gebruik van lichtere machines of minder bandendruk. Daarbij spelen ook zaken als grondsoort en weersomstandigheden een grote rol.

Tijdens de demo:

  • demonstreert loonwerker Maurice Zandvliet hoe hij het perceel gescand heeft en geeft hij een toelichting op monstername, analyse en bemestingsadvies;
  • toont loonwerker Hotze Jan Lolkema zijn bemestingsmachines en vertelt hij over de dilemma’s bij landbewerkingen;
  • en kun je samen met bodemkundige Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte aan de hand van profielkuilen zélf de ondergrond observeren en beoordelen.
     

Programma

14.00 uur            Inloop en koffie

14.15 uur            In carrouselvorm langs de verschillende onderdelen en tijd voor discussie

Locatie

De velddemo vindt plaats aan De Wispel (perceel 8) in Tijnje.

Loonwerkcluster Noord-Nederland

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Nutriënten worden door heel Nederland loonwerkersclusters opgericht. Binnen deze clusters worden demo’s georganiseerd op het gebied van nutriëntenbenutting. Voor het Loonwerkcluster Noord-Nederland doen in Friesland vijf enthousiaste loonwerkers mee aan de demo’s. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting.

 

 

Back to top