Velddemo bodemverdichting: hoe herken je het en wat kun je eraan doen?

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg. Kortom: bodemverdichting is een belangrijk thema.

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding Nutriënten Loonwerkerscluster Noord besteden we aandacht dit onderwerp met een velddemo. Hoe herken je bodemverdichting en wat kun je eraan doen? Ervaar het zelf tijdens onze demo op donderdag 30 maart in Tytsjerk.

Tijdens de demomiddag

  • Praat Bouwe Hoekstra van Hoekstra Flowers je bij over de machines (vleugelschaar/cultivator) die hij gebruikt voor minimale bodembewerking;
  • Zie je aan de hand van een laagjesprofiel welke impact machines op de bodem hebben;
  • Leer je meer over de bodemstructuur door zelf een profielkuil ‘in te duiken’;
  • En vertelt Wilfred Borchers van Kuil Banden over het belang van de juiste bandenspanning.

Locatie en contact

Wanneer: Donderdag 30 maart

Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur.

Waar: Hoekstra Flowers, Lytsegeast 32, 9255 LK Tytjserk

Contactpersoon: Francien van der Werff, LTO Noord, fvdwerff@ltonoord.nl, tel. 06 5163 3511

We zien je graag op donderdag 30 maart! Meld je aan

 

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s georganiseerd, in samenwerking met loonwerkers. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriënten benutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top