Velddemo: De voordelen van spaakwielbemesten

Stikstof ligt onder een vergrootglas en was bovendien behoorlijk prijzig de afgelopen periode. Met spaakwielbemesting, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare stikstof, is het mogelijk om dezelfde gewasopbrengst te bereiken met een lagere gift. Met eigen ogen zien hoe dat in de praktijk werkt? Kom dan naar de velddemo spaakwielbemesten op donderdag 11 mei, op het tarweperceel van Mts Zikken aan de zuidkant van Exloo.
 
Op het tarweperceel is in een proefopzet met twee verschillende methoden vloeibare stikstof toegepast, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende hoeveelheden werkzame stikstof. Tijdens de demo zijn loonwerker Joldersma en teler Zikken aanwezig, die beiden ervaring hebben met de toepassing van vloeibare stikstof. Samen met hen beoordeel je ter plekke de stand van het gewas.
 
Professionele begeleiders van Delphy geven een toelichting op de aanwendingstechniek en op de proefresultaten. Daarnaast is er uiteraard voldoende tijd om eigen ervaringen in te brengen en met elkaar in gesprek te gaan.  
 

Locatie en contact

Wanneer: Donderdag 11 mei 2023

Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur

Waar: Tarweperceel van Mts Zikken aan de zuidkant van Exloo. Komend vanaf de N34 rijd je via de Hoofdstraat naar Exloo. Het tarweperceel ligt aan de rechterkant voor de nieuwbouw van Exloo.

Contactpersoon: Francien van der Werff, LTO Noord, fvdwerff@ltonoord.nl, tel. 06 5163 3511

We zien je graag op donderdag 11 mei! Meld je aan

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s georganiseerd, in samenwerking met loonwerkers. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top