Velddemo: Slimme Schoffeltechnieken in teelten

In de teelt van plantgewassen als o.a. sla, kool, geplante zaaiuien wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme cameratechniek om zowel tussen- als in de rij te schoffelen. Robotisering helpt hierbij middels plantherkenning en verschil tussen onkruid en cultuurgewas. Hierdoor is het mogelijk om een flinke reductie van inzet van chemie in de teelt te bewerkstelligen. Tijdens de velddemonstratie op 31 mei in Heerhugowaard tonen en bespreken we diverse merken en technieken naast elkaar in de sla. Zien we jou daar?

Tijdens de velddemo laten we meerdere intrarij schoffeltechnieken zien:

  • Kült Kress intrarijwieder
  • Steketee intrarijwieder
  • Garford intrarijwieder
  • Feldklasse intrarijwieder
  • Oliver Agro intrarijwieder
  • Ferrari intrarijwieder
  • Onder voorbehoud meerdere merken/technieken

Datum & locatie

We zijn 31 mei 2023 welkom op een perceel van Ursem-Zuurbier op Donkereweg 6a in Heerhugowaard.

Programma

18.45 uur Inloop met koffie

19.00 uur Start demonstraties

21.30 uur Afsluiting velddemonstratie

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

Velddemo’s samen met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top