Velddemo strokenteelt: een samenwerking tussen een akkerbouwer en melkveehouders op de Deldeneresch

De velddemo op 23 maart gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie volgt.

Als melkveehouder aan de slag met strokenteelt in samenwerking met akkerbouwers. Hoe gaat dit in zijn werking? En wat kan dit voor jou betekenen? Je hoort en ziet het op donderdagmiddag 23 maart in Ambt Delden op percelen van landgoed Twickel.

Vier melkveehouders werken samen met akkerbouwer Arjen van Buuren op het gebied van strokenteelt. Op de Deldeneresch wordt 14 hectare ingericht met de gewassen kruidenrijk grasland, mais, tarwe, tarwe/ veldboon en gerst. Het zijn zorgvuldig gekozen gewassen passend binnen de bestaande bedrijfsvoering van de melkveehouders. De voorbereiding van de grond gebeurt met de Ovlac ecoploeg en de teelt wordt zonder kunstmest en chemie uitgevoerd. We demonstreren de ecoploeg en wanneer de weersomstandigheden het toelaten ook de zaaimachine voor de mengteelt.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie bij Restaurant Hoogspel

14.00 uur Lopen richting Velddemo

14.15 uur Welkomstwoord door projectleider Michaela van Leeuwen

14.30 uur Toelichting demoveld door Arjen van Buuren en melkveehouders

15.00 uur Demonstratie diverse machines

15.30 uur Kijkje in de bodem: wat doen de machines met de bodem

16.00 uur Afronding demo

Locatie en contact

We verzamelen donderdag 23 maart bij Restaurant Hoogspel, Bornsestraat 1, 7495 VL Ambt Delden. Hier is voldoende gelegenheid om te parkeren. Vanaf daar lopen we door naar het perceel. Contact via Michaela van Leeuwen: 06-51259725.

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

Loonwerkcluster Oost-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top