Verdienen met koolstof vastleggen in de bodem

Hoe verdien je met koolstof vastleggen in je bodem of in biomassa? Melkveehouder en DAW demobedrijf Edwin Sengers doet mee aan het project Carbon Farming om daarop een antwoord te vinden. De ondernemer uit Wijchen is deelnemer aan Koolstofboeren Nijmegen waarin vier koolstofboeren rond Nijmegen samenwerken. In Verdienen met Carbon Farming proberen we de koolstof die deze vier boeren vastleggen te verkopen. 

BoerenNatuur Brabant West, ZLTO en Louis Bolk Instituut (LBI) werken mee aan dit project om te zorgen dat inzetten op Carbon Farming lonend wordt voor boeren. In vijf pilots in Zuid-Nederland gaan boeren, marktpartijen en eventuele andere relevante stakeholders samenwerken om zo in de praktijk te leren wat nodig is om tot succesvolle projecten te komen met een reëel verdienmodel voor de boer. We richten ons hierbij op duurzame koolstofvastlegging in bodem én biomassa, zoals biobased teelten, landschapselementen en agroforestry.

Kansrijke businessmodellen

Via een marktverkenning wordt contact gelegd met diverse marktpartijen die (potentieel) geïnteresseerd zijn in het stimuleren van koolstofvastlegging via Carbon Farming. Dit leidt tot verschillende businessmodellen die in de praktijkpilots getoetst worden op haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en verdienmodel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de directe voordelen voor de boer, zoals het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid tegen klimaatextremen, de kosten en de mogelijkheden voor stapeling met GLB en/of andere vormen van publieke financiering. De kennis die in het project ontwikkeld wordt, wordt gedeeld met andere ondernemers. 

DAW demobedrijf 

Edwin Sengers deelt ook graag zijn kennis en ervaring met andere ondernemers. Als DAW demobedrijf houdt hij geregeld informatiebijeenkomsten. Nieuwsgierig? Bezoek dan zijn bedrijfspagina en kom in contact! 

 


 

Back to top