Verduurzaming teelt met Grondig Boeren Met Aardappelen

Naast het DAW-project Grondig Boeren met Mais in Limburg, is nu ook het project Gronding Boeren met Aardappelen in deze provincie gestart. Net zoals bij mais, blijft ook na de teelt van aardappelen vaak reststikstof achter. De opzet van het project Grondig Boeren met Aardappelen is om via demonstraties op proefboerderijen en een aantal 'sattellietbedrijven' kennis te delen tussen aardappeltelers over het verduurzamen van de teelt en uitspoeling te verminderen. Zo wordt de komende periode een viertal percelen met het ras Fontana gevolgd. Deelnemers en andere belangstellenden kijken naar de gevolgen van verschillende bemestingniveau's, biostimulanten en bijmestsystemen. 

Over de grens 

Het project Grondig Boeren met Aardappelen beperkt zich overigens niet tot Nederland: ook in België is de uitspoeling van nitraat een aandachtspunt en dus kan er veel van elkaar geleerd worden. De verschillende meetresultaten en opbrengstresultaten worden in het winterseizoen van 2021 met deelnemers gedeeld. Dat is de basis voor het vervolg van dit project in het teeltseizoen 2022. 

Meer informatie 

Via het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater in Limburg proberen boeren en tuinders nitraatuitspoeling/reststikstof na de teelt te verminderen.Om het doel van 50 mg nitraat per liter grondwater te halen moeten zoveel mogelijk telers meedoen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf en de verschillende projecten in Limburg? Kijk dan op de website of neem contact op met Arend-Jan Cuperus, regio-coordinator. 

 

Back to top