Video's over ecologisch slootschonen

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de Agrarische Natuurvereniging vijf filmpjes laten maken vanuit het project Levendige Boerensloot. Waarom ecologisch slootschonen? Wat is baggerspuiten? Hoe onderhoud je de ecologische sloot? Hoe ga je slootschonen? Hoe bescherm je de ecologische sloot? Agrariërs vertellen erover in de video's.

Waarom ecologisch slootschonen? (1)

Sloten vormen de groen-blauwe aders van het veenweidegebied. Ze hebben een enorm potentieel voor planten en dieren. In deze eerste video in een serie van vijf, over ecologisch slootschonen, vertelt René Faber over de zoektocht van agrariërs en waterschap. Hoe kun je de sloten met aandacht voor ecologie beheren, op zo’n manier dat dit ook praktisch uitvoerbaar is?

Wat is baggerspuiten? (2)

Agrariër Jaco de Groot vertelt in deze video hoe hij zijn sloten baggert met de baggerspuit. Baggeren is nodig om de watergang op voldoende diepte te houden. Jaco baggert alleen de middenstrook. Zo spaart hij het waterleven. Jaco is tevreden over deze manier van sloot baggeren.

Onderhoud van de ecologische sloot (3)

Agrariër Leen de Leeuw maait zijn sloten ecologisch. Dit betekent dat hij de planten boven de wortels afmaait. Hierbij houdt hij het maaisel twee meter uit de kant, waardoor voedingsstoffen uit het maaisel niet terug in het water komen. Hij voert het maaisel later af. Hij ziet door deze werkwijze meer soorten planten in zijn sloot en een verbetering van de waterkwaliteit.

Hoe ga je slootschonen? (4)

Agrariër Hugo Spruit maait zijn sloten ecologisch. Net als in bovenstaande video maait hij de planten boven de wortels af en voert hij het maaisel af. Hugo heeft een innovatieve maaitractor ontworpen. Hij kan nu in een werkgang maaien en het maaisel afvoeren. Dit een prima werkwijze, omdat hij voorzichtig te werk gaat met oog voor de aanwezige planten en dieren. Zo wordt het ecologische slootschonen ook voor deze agrariër praktisch uitvoerbaar.

Hoe bescherm je de ecologische sloot? (5)

Om vertrapping van de oever tegen te gaan, maakt agrariër Hugo Spruit gebruik van afrastering. Zo beschermt hij zijn oevers. In deze video laat hij zien hoe hij dit doet en wat het hem oplevert.

Back to top