VKO-groep op excursie naar natuurinclusieve akkerbouwers

Naast melkveehouders, zijn bij het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel ook akkerbouwers betrokken. In de plantaardige studiegroep doen akkerbouwers kennis op en delen ze ervaringen over het verbeteren van de bodem en het zo efficient mogelijk benutten van nutrienten. Onlangs ging de groep naar Groningen om te kijken bij twee natuurinclusieve akkerbouwers. VKO-deelnemer Roland Velema: “Concentreer je op je bodemleven in plaats van het gewas.”

Maatregelen uitproberen via strokenteelt

Akkerbouwer Roland Velema uit De Krim (Vechtdal) en deelnemer aan de plantaardige studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel was blij met de excursie naar de natuurinclusieve akkerbouwers in Groningen. Zelf is hij ook al bezig met natuurinclusieve akkerbouw. Komend voorjaar wil hij bijvoorbeeld op één perceel strokenteelt toepassen om verschillende maatregelen uit te proberen. “Toch merkte ik woensdag tijdens de excursie dat ik nog veel kan leren. Heel prettig dat Peter Harry en Detmer hun kennis en ervaringen met ons wilden delen, ik deed veel inspiratie op over de natuurinclusieve aanpak in de akkerbouw en ging met een hoofd vol ideeën naar huis.”

Minder middelen is minder kosten

Peter Harry Mulder en Detmer Wage zijn aangesloten bij Voorboeren.nl, een initiatief waar boeren ervaringskennis over duurzaamheid kunnen delen met elkaar. Voor Velema was de belangrijkste boodschap van het duo dat je je als boer op het bodemleven moet focussen in plaats van gewas. Velema: “Zorg dat je bodemleven intact blijft, ontwikkel het verder. Daar heeft je gewas profijt van waardoor je minder bemesting en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt.” Dat maakt het interessanter voor Velema, want: ‘Minder gewasbeschermingsmiddelen betekent minder kosten’.
 

Benut de natuur

Natuurinclusieve landbouw betekent eigenlijk het zo goed mogelijk benutten van wat de natuur biedt, zegt Velema. “Zo gaven Peter Harry en Detmer aan dat stoppen met ploegen en een goede bodembedekking in de winter belangrijk is. Die rust in de bodem doet het bodemleven zoals schimmels en bacteriën goed.”

De Groningse boeren creëren, ondersteund door de agrarische natuurvereniging, akker- en bloemstroken langs hun akkers. Goed voor boerenlandvogels, maar ook voor je akkers, vertelden ze. De bloemstroken lokken insecten die de bladluizen van het gewas eten. Met meer dan 5% agrarisch natuurbeheer wordt insecticide overbodig. Velema: “Ik heb veel nieuwe dingen gehoord waarvan ik denk ‘dat wil ik uitproberen’. De aanpak van deze boeren spreekt mij ook erg aan: gewoon praktisch ingestelde boeren die ook vinden dat maatregelen tweeledig moeten zijn. Goed voor de omgeving en het bedrijf.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel op de website. Dit project loopt inmiddels 6 jaar en stimuleert melkveehouders en akkerbouwers te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit en optimalisatie van hun bedrijfsvoering. 

 

Back to top