Voorjaar 2020: In gesprek met agrarisch ondernemers over uitkomsten DAW Impuls

Al bijna twee jaar werkt RVO in opdracht van het DAW supportteam van LTO Nederland, samen met het ministerie van LNV en de Waterschappen aan de DAW Impuls. Het doel? De restopgaven op het gebied van water- en bodemkwaliteit per waterschapgebied in kaart brengen, zodat duidelijk is wat er nog gedaan moet worden om de KRW-doelen in 2027 te halen. Op dit moment is het team onder leiding van Giselle Snels bezig met het opstellen van gebiedsdocumenten. De water- en bodemopgaven per gebied liggen er, nu is het zaak de resultaten op een heldere manier in kaart te brengen. In het voorjaar worden deze gebiedsdocumenten gedeeld met de portefeuillehouders water van de LTO-organisaties.
 
,,Het is belangrijk dat de agrarisch ondernemers zich herkennen in de uitkomsten”, licht Giselle Snels toe. ,,Bovendien kennen zijn hun eigen gebied als geen ander en hebben we hun praktijkervaringen nodig om goed in beeld te krijgen welke opgaven er nog liggen en welke maatregelen boeren en tuinders zelf het meest effectief vinden in hun eigen gebied. Er lopen natuurlijk al veel DAW projecten waarin mooie resultaten geboekt worden. Binnen de DAW impuls gaat het vooral om de puntjes op de i. Waar staan we nu met de water- en bodemopgave? Welke restopgaven liggen er nog?”
 
,,We verwachten dit voorjaar de eerste bijeenkomsten in de regio’s te organiseren”, laat Giselle weten. ,,De portefeuillehouders water komen dan bij elkaar. We bespreken dan ook hoe zij de eigen achterban gaan betrekken. Wij vullen de gebiedsdocumenten aan met hun aanbevelingen. Uiteindelijk moet dit in 2021 uitmonden in bestuurlijke uitvoeringsovereenkomsten met de waterschappen, zodat we vanaf 2022 effectief aan de slag kunnen, op weg naar het behalen van de KRW doelen.”

Back to top