Waarom je naar deze excursie van de Boerderij van de Toekomst wilt

Wat is niet kerende grondbewerking (NKG)? En wat is het effect op het gewas, het zaaibed & de bodemstructuur en het bodemleven? Vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend. Je kan nu ook op excursie naar de regionale Boerderijen van de Toekomst in Valthermond en melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland).
 
Voor de Boerderij van de Toekomst in Lelystad liggen de excursiedata vast: 20 juli, 31 augustus en 21 september. De excursie beslaat een ochtend of middag, inclusief lunch. Inschrijven kan hier.
 

Valthermond en De Marke

Bij voldoende aanmeldingen worden er dit jaar ook excursie(s) op de regionale Boerderij van de Toekomst in Valthermond gehouden. Vanaf juli 2023 is melkveeproefbedrijf De Marke in Gelderland een regionale Boerderij van de Toekomst.
 

‘Hoe boeren we over tien jaar?’

In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) boeren, tuinders en wetenschappers met elkaar rond de vraag ‘hoe boeren we over tien jaar?’. Tijdens de rondleiding over het veld en langs het machinepark komen items over duurzaam bodembeheer voorbij. Ook vraagstukken als het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen of het vergroten van de biodiversiteit worden tijdens de excursie besproken. De onderzoekers van de Boerderij(en) van de Toekomst willen graag de praktijkervaringen doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die werken aan alternatieve of nieuwe middelen en technologieën.
 

Samenwerking

Boer van de Toekomst is een samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de Boerderij van de Toekomst van de WUR Open Teelten. Het project is onderdeel van het DAW Kennisprogramma, dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.
 

 

Back to top