Waarom teelt akkerbouwer Sigrid uien op bedden?

“Het is heel belangrijk dat we bewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en er trots op zijn dat we het kunnen gebruiken. Dat we er zo zuinig mee omgaan moet vanuit de sector getoond worden en als we er al iets in kunnen verbeteren, moeten we dit zeker doen”, aldus akkerbouwer Sigrid Arends, deelnemer en pilotbedrijf van het project ‘Perceelemissie in de hand’.
 

Perceelemissie in de hand 

Deelnemende akkerbouwers aan het project Perceelemissie in de hand nemen maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder te verminderen. De maatregelen passen bij de bedrijfsvoering van de ondernemer en leiden tot duurzaam bodembeheer en meer bewustwording over emissievermindering. Sigrid Arends heeft op haar bedrijf twee maatregelen genomen om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van haar percelen tegen te gaan. Ze teelt uien op bedden en doet een proef met druppelirrigatie. 
 
In dit filmpje vertelt ze waarom en hoe dat in de praktijk uitpakt. 
 

Back to top