We vieren vijftig jaar waterkwaliteitsbeheer!

Wist je dat al meer dan vijftig jaar gewerkt wordt aan verbetering van de waterkwaliteit? Eind 1970 trad de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) in werking wat veel teweeg heeft gebracht voor de waterkwaliteit. Om stil te staan bij vijftig jaar waterkwaliteitsbeheer is hierover een boek geschreven. Willem Wensink, werkzaam bij de Unie van Waterschappen, is een van de voortrekkers hiervan.

“In het boek blikken we terug op alles wat gedaan is omtrent waterkwaliteitsbeheer. Ook beschrijven we de huidige situatie en kijken we naar de toekomst. Een mooie manier om de balans op te maken en gelijk te kijken wat er nog te doen staat. Ik ken geen milieuwet die zo effectief is geweest als de WVO. In korte tijd is hierdoor de waterkwaliteit enorm verbeterd, maar we zijn er nog niet. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) speelt een belangrijke rol voor het agrarische deel van de wateropgave”, aldus Wensink.
 

Het DAW is de motor voor betere afstemming

“Wanneer je uitzoomt over al die jaren is al veel bereikt op het gebied van waterkwaliteit. In 1970 zag je de vervuiling letterlijk in het water. Dat ligt nu heel anders”, geeft Wensink aan. “Ook al is in 50 jaar zoveel bereikt, we zijn er nog niet. Het wordt namelijk heel spannend of we de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gaan halen.”

Het waterschap speelt samen met het DAW een grote rol bij het behalen van de KRW. Zo stimuleren de waterschappen agrariërs deel te nemen aan de projecten binnen het DAW. “Daarnaast denk ik dat het ook heel goed is om met elkaar na te denken over specifieke maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Als waterschappen kunnen we stimuleren dat de maatregelen daadwerkelijk genomen worden. Dit doen we in het DAW in samenwerking met initiatiefnemer LTO Nederland en agrarische collectieven, provincies en het Rijk. De samenwerking met het DAW is daarbij de motor voor een betere afstemming tussen de verschillende partijen”, aldus Wensink.
 

Waterkwaliteit over nog eens 50 jaar

Wensink: “Hoe de waterkwaliteit er over 50 jaar uit ziet? Dat vind ik lastig te beantwoorden. Enerzijds denk ik dat het nog verder verbeterd wordt. Daar zetten we ons nu ook voor in met de KRW. Aan de andere kant komen er steeds meer technieken om stoffen in oppervlaktewater te meten. Er worden daarmee steeds weer nieuwe en soms schadelijke stoffen ontdekt, waar geen regulering op zit. De vraag is dan: hoe zorgen we ervoor dat die stoffen niet in het water terechtkomen? En als dat niet lukt, hebben we dan technieken om die stoffen uit het water te halen? Verdere verbetering van de waterkwaliteit blijft een gezamenlijke opgave.”
 

Benieuwd naar het boek?

Het boek ‘Over waterkwaliteit gesproken… verleden, heden en toekomst’ vind je hier!

Back to top