Webinar 12 april: ‘Bereik DAW BOOT-lijst vergroten’

De herziening van de BOOT-lijst van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leeft onder de gebruikers van deze maatregelenlijst. Dat merken we aan de vragen die erover worden gesteld en in het aantal aanmeldingen voor het webinar hierover op dinsdag 12 april, 10.30-11.30 uur.

De herziene BOOT-lijst kent nu 85 bovenwettelijke, landbouwkundige maatregelen om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. ‘De belangstelling is fijn, want onze inzet is om de maatregelen van de nieuwe BOOT-lijst goed geborgd te krijgen. Bijvoorbeeld in subsidie- en investeringsregelingen vanuit waterschappen en provincies. Het is in ons aller belang dat de maatregelen uit de BOOT-lijst een groot bereik krijgen met een zo’n effectief mogelijke inzet van overheidsmiddelen en lage administratieve lasten voor de boeren en tuinders.’ Zo stelt Carlo Vromans, specialist financiering en subsidies gebiedsinrichting bij Regiebureau POP en lid van het Supportteam DAW.

Financieringsmogelijkheden

Vanuit zijn specialisme gaat Vromans tijdens het webinar op dinsdag 12 april in op de financieringsmogelijkheden van de maatregelen uit de BOOT-lijst. Bijvoorbeeld of een maatregel subsidiabel is of niet en hoe de BOOT-lijst ingezet kan worden in relatie tot het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de nationale vertaling hiervan in het Nationaal Strategisch Plan.

Toelichting herziening

Servaas Damen, lid van het DAW Kernteam, heeft de herziening van de BOOT-lijst begeleid. Wat er veranderd is, welke afwegingen er zijn gemaakt en hoe de herziening is aangepakt licht hij toe tijdens het webinar. De lijst dient als een inspiratiebron. Om te laten zien welke maatregelen boeren en tuinders kunnen nemen voor de verduurzaming van hun bedrijf.

Aanmelden webinar

Insteek van het webinar is dat je na afloop weet hoe je de BOOT-lijst nieuwe stijl kunt gebruiken voor jouw regeling binnen provincie, waterschap of project. Tijdens het webinar kan je vragen stellen. Of stel hem vooraf bij jouw aanmelding voor het webinar.

Het webinar wordt gehouden op:

Dinsdag 12 april van 10.30-11.30 uur

Aanmelden kan via deze link

Terugkijken

Wil je liever het webinar op een later moment terugkijken? Dat kan. Het handigst is om je wel aan te melden voor het webinar. Dan sturen we je na afloop de link op terug te kijken direct naar jouw mailadres.

Een beknopte, printvriendelijke versie en een uitgebreide BOOT-lijst inclusief verwijzingen naar brondocumenten vind je op deze pagina.

We hopen jou te zien op dinsdag 12 april!

Met vriendelijke groet,
Meri Loeffen (programmamanager DAW)
Carlo Vromans (specialist financiering en subsidies gebiedsinrichting bij Regiebureau POP en lid van het Supportteam DAW)
Servaas Damen (lid DAW Kernteam)

Back to top