Webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’

De akkerbouwsector heeft al jaren aandacht voor het reduceren van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Tóch blijven er middelen in de sloot komen. Jaar in jaar uit vinden waterschappen teveel en te hoge waardes in het oppervlaktewater.

In een gezamenlijk webinar van de campagne #Emissiereductiesprint duiken LTO Nederland, BO Akkerbouw en het DAW in de problematiek. Welke resultaten geeft het landelijk meetnet? Om welke stoffen gaat het bij de akkerbouw en hoe relevant zijn die voor onze middelenkast? Welke initiatieven zijn er al geweest in verschillende regio’s om tot schoner water in de sloot te komen?

Het uiteindelijke doel is om tot praktische tips te komen met wat jij, als akkerbouwer, zelf kunt doen om emissies terug te brengen. Samen met Simon Buijs van Deltares en Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland gaan we met LTO Nederland en BO Akkerbouw in gesprek over de opgave en de initiatieven.

Wanneer: 8 maart 
Tijd: 19:30 uur 
Aanmelden: Meld je aan via deze link!

 

Het programma:
  • Akkerbouw en waterkwaliteit - Simon Buijs van Deltares
  • Welke middelen zetten we op het spel? - Bert Waterink van BO Akkerbouw
  • Opgave en aanpak in Flevoland - Bert van den Bosch van het Waterschap Zuiderzeeland
  • Initiatieven in de regio - Dirk Johan Feenstra van het DAW
 

Video's uit de praktijk

Akkerbouwers hebben lastige keuzes te maken om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. We geven daarom een podium aan goede praktijkoplossingen om emissie via drift, erf of perceel tegen te gaan. Benieuwd naar de aanpak van collega-akkerbouwers? Bekijk dan hier de video's

Back to top