Webinar over Droogte

Webinar over Droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van zoetwater. Dit is ondere andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weerstomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. In dit webinar over droogte gaan DAW-coördinator Jurgen Neimeijer, melkveehouder Geert Stevens en bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut met elkaar in gesprek.

Back to top