Webinar Polderkennis op Peil: ‘Samen kom je verder’

Polderkennis op Peil

Het aanpakken van water- en bodemkwaliteit in de polder is het doel van het DAW-project Polderkennis op Peil. Binnen het projectgebied Utrecht-West wordt met tien poldernetwerken gewerkt aan opgaven als erfafspoeling, ecologisch slootschonen en kringlooplandbouw. Dit doen zij samen met kennisinstellingen en waterschappen, want samen kom je verder.

Van 2017 tot en met 2020 hebben collectief Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, samen met partners van PPP-Agro advies, LTO Noord en de waterschappen HDSR en AGV de tien poldernetwerken op polderniveau begeleid met als thema waterkwaliteit en andere water-gerelateerde zaken. Om nader in te gaan op de gebiedsaanpak en werkwijze voor iedereen die ook met deze aanpak aan de gang wil, wordt er een bijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst worden resultaten en ervaringen van boeren en waterschappen met deze aanpak besproken. Welke maatregelen hebben boeren genomen? Heeft het waterschap beleid aangepast of aanpassingen gedaan in het watersysteem? En daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 23 maart van 20:00 tot 21:30 uur digitaal via Zoom. Tijdens de bijeenkomst spreken onder andere de hoogheemraden van HDSR en AGV. Het exacte programma volgt later.

Aanmelden

Reserveer de datum alvast in uw agenda en meld u aan via kantoor@rijnvechtenvenen.nl

 

Back to top