Week van het water is óók aandacht voor onze grondwaterbeschermingsgebieden

Het thema van de Nationale week van ons water is schoon en gezond water. Een belangrijk onderwerp, ook voor de boeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dagelijks werken deze agrariërs aan verbetering van de waterkwaliteit, in de grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland bijvoorbeeld.

Het is belangrijk dat de landbouw en de waterwinning op de lange termijn naast elkaar kunnen blijven bestaan. In bepaalde belangrijke grondwatergebieden is de nitraatuitspoeling hoger dan van de Europese richtlijn mag zijn. “Doen we niets, dan is het gevaar dat we in de toekomst de kwaliteit van ons drinkwater niet meer kunnen garanderen”, vertelt Jacqueline Laumans, beleidsadviseur water bij de provincie Gelderland. Gelukkig gebeurt er heel veel in de agrarische sector om de waterkwaliteit te behouden of zelfs te verbeteren, weet Henk Jolink (bestuurder LTO Noord, regio Oost).

Waterwijs Boeren geeft uniek inzicht

Boeren zien het belang van het behouden van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Jolink: “Zelf wil hij ook schoon drinkwater voor een redelijke prijs en met projecten als Vruchtbare Kringloop is de boer al volop bezig met de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater”, aldus Jolink.

 

Met Waterwijs Boeren gaan boeren in de drie ‘grondwaterbeschermingsgebieden’ in Gelderland nog een stapje verder. De nitraatuitspoeling terugdringen staat centraal, maar uniek is dat in dit project wordt ingezoomd tot op perceelsniveau. Toon van Kessel (omgevingsmanager bij Vitens) legt uit: “Met die boer kijken we naar wat zijn de mogelijkheden op dit perceel, wat zijn de risico’s, hoe kunnen we die ondervangen. Door vervolgens alles bij te houden wat gebeurt op het land krijgen we inzicht in wat doeltreffend is op dat perceel. Daarmee kan de boer efficiënter sturen.”

 

Win-winsituatie

Laumans: “In de grondwaterbeschermingsgebieden gaan we aan de slag om niet alleen het watersysteem te verbeteren, maar ook te werken aan een duurzaam toekomstperspectief voor boeren.” Van Kessel vult aan: “En welke wensen hebben boeren, bijvoorbeeld toegang tot water in droge tijden waarbij we kunnen helpen?” Het spreekt Jolink vooral aan dat agrariërs veel nieuwe kennis over hun eigen land opdoen met Waterwijs Boeren: “Wat zijn de consequenties van mijn handelen? Daar is behoefte aan bij boeren.” 

 

Back to top