Weersextremen: bedrijfsrisico of niet?

Neerslagtekort en wateroverlast door extreme buien. Juni liet twee uitersten zien aan boeren en tuinders. Dat werpt de vraag op of deze weersextremen onder het ‘normale’ bedrijfsrisico vallen of niet? 

‘Boeren en tuinders weten als geen ander in te spelen op weersinvloeden, maar de gevolgen van ons veranderende klimaat zijn soms te ingrijpend’, zegt Trienke Elshof. Vanuit haar LTO Nederland-portefeuille ‘Ondernemen in een Gezonde Omgeving’ zet zij zich in op dit dossier. ‘Boeren en tuinders investeren volop in beregeningsapparatuur en spelen in op het veranderende klimaat met hulp van projecten op gebied van bodem- en waterbeheer. Kijk alleen al naar de vele projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.’
 

Gezamenlijk dragen van risico’s

De gevolgen van weersextremen – te nat, te droog of te heet – zijn voor boeren, vee, gewassen en bodem zeer groot. ‘De risico’s van klimaatverandering kunnen niet alleen gedragen worden door boeren en tuinders. Het dragen van die risico’s is een gedeelde last met ketenpartners en overheid. Geen boerenbedrijf of tuinderij mag in financiële nood komen als gevolg van een droogtecrisis’, stelt Elshof. 
 

Vier sporen

Sinds de droge zomer van 2018 heeft LTO ingezet op vier sporen:
 
  1. Boeren en tuinders moeten zich beter kunnen verzekeren tegen weersextremen; 
  2. Boeren en tuinders moeten de fiscale mogelijkheid krijgen om geld te reserveren voor calamiteiten;
  3. Boeren en tuinders moeten kunnen rekenen op een robuuster watersysteem;
  4. Boeren en tuinders moeten kunnen rekenen op een overheid die in tijden van crisis adequaat en regels versoepelt.

Brede weersverzekering

Het afsluiten van een brede weersverzekering is voor boeren en tuinders sinds januari van dit jaar aantrekkelijker gemaakt. Over de premie van de verzekering hoeft geen 21% belasting meer te worden betaald. Daarnaast kunnen boeren eerder een schadeuitkering ontvangen voor een slechte oogst door weersomstandigheden. Bij een financiële schade van meer dan 20% van de normale opbrengst door toedoen van het weer, mag de verzekeraar nu de schadevergoeding uitkeren. Tot dit jaar mocht de gesubsidieerde Brede weersverzekering pas uitkeren als de schade meer dan 30% was.
Boeren konden via de Gecombineerde Opgave 2020 subsidie aanvragen voor de percelen die ze in 2020 zullen verzekeren. Voor deze subsidie is 17,5 miljoen beschikbaar in 2020, waarbij er een maximum van 63,7% van de verzekeringspremie is. Lees verder
 
Dit artikel is samengesteld door LTO Noord. 
Back to top