Werken aan opslag zoet water op Texel

Boeren op Texel werken sinds 2020 in het project Zoete Toekomst Texel aan de opslag van zoet water op het eiland. De landbouw op het eiland is namelijk voor de zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater, dat vooral in de winter valt. Samen met LTO Noord en Acacia Institute wordt op twee locaties getest of regenwater in de grond kan worden opgeslagen. 

Er valt voldoende regenwater om de landbouw op Texel te voorzien, maar dat valt vooral in de winter. Dan is het water niet nodig en daarom wordt jaarlijks zo’n 44 miljoen kubieke meter aan zoet water de Waddenzee ingepompt. Dat terwijl er voor alle landbouw op Texel hooguit 6 tot 7 miljoen m3 nodig is. Dat betekent dat er 15 procent regenwater vastgehouden moet worden. 

Zoetwateropslag in kaart gebracht

Op twee locaties op het eiland wordt onderzocht of regenwater vanaf het najaar in de grond kan worden opgeslagen. In de zomer is het de bedoeling om dat opgeslagen water in te zetten om 50 tot 1100 hectare aan akker te irrigeren. Voor het ontwerpen van de opslag is de ondergrond goed in kaart gebracht: er zijn metingen uitgevoerd om onder meer het zoutgehalte van het grondwater te meten. Ook de samenstelling van de ondergrond is van belang. 

De verwachtingen voor de proef in Texel zijn hooggespannen: slaagt het, dan zou de proef navolging kunnen krijgen op meer droge plekken in Nederland of elders ter wereld.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op Zoete Toekomst Texel en bekijk het filmpje over dit bijzondere project op ons Youtube-kanaal. 

Back to top