Workshop: op weg naar mooie boerensloten

In november tijdens de Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland keken zo’n 70 boeren samen met het waterschap naar praktische maatregelen die positief bijdragen aan de waterkwaliteit.

Voor waterschappers zijn agrariers belangrijk bij verbetering van boerensloten.  Marieke van Leeuwen, regiocoordinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West en Mike Dijkstra, procesleider van Rijnland, leidden samen de workshop Ecologie van de sloot.

Echt gemotiveerd

'Wat mij opviel: boeren zijn echt gemotiveerd zijn om zelf iets te doen aan verbetering van de kwaliteit van boerensloten, zolang de maatregelen inpasbaar zijn in hun agrarische bedrijfsvoering', vertelt Marieke. Boeren gaven ook aan dat er werk gemaakt moet worden van andere bronnen die de ecologie van sloten verstoren, zoals ganzen en rivierkreeften.

Verder was er onder boeren veel waardering voor de inspanningen die Rijnland verricht om te zorgen voor voldoende zoet water ten tijde van droogte en het tegengaan van verzilting.

De video hieronder geeft een impressie van de dag.

Back to top