Zelf je sloot monitoren met een app

Waterkwaliteit in sloten monitoren met een app

Kan ik mijn vee uit mijn sloten laten drinken? Hoe staat het met het beheer van mijn oevers? Houd ik mijn meststoffen goed op het land? Er is een proef gestart om antwoord op deze vragen te krijgen. Boeren uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-project Bewust boeren in Gouwe Wiericke zoeken naar de antwoorden via de slotenmonitoringsapp.
 
Na het installeren van de app op je smartphone, voer je de locatie van de sloot in en verschijnen er vragen op het scherm. Wat is de bedekking van waterplanten? Welke soorten zie je? Is het water helder?
 
‘Hiermee willen we de vegetatie in kaart brengen’, legt Niels Lenting uit van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. ‘Het waterschap kan niet alle sloten zelf monitoren, dus hoe meer sloten er gemeten worden, hoe meer we weten over de waterkwaliteit in het gebied.’

Vrijwillig

De proef is een initiatief van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap liet een app ontwikkelen om het effect van de effectiviteit van Blauwe Diensten op de ecologische toestand van de sloten in beeld te brengen.
 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben daar hun eigen draai aan gegeven. ‘We zijn erg benieuwd of boeren dit op vrijwillige basis willen doen.’ Gezien het aantal deelnemers aan de proef lijkt dit wel het geval te zijn. Tien boeren hebben maandag tijdens de eerste bijeenkomst de app op hun telefoon geïnstalleerd en beoordelen voor het eind van deze maand twee sloten.

Beter inzicht

Op de langere termijn kan het handelen van de boer beter inzichtelijk worden gemaakt. ‘Chemische analyses van waterkwaliteit zijn lastiger direct te relateren aan het handelen van de boeren, omdat de chemische waterkwaliteit door tal van factoren wordt bepaald, zoals het weer en bemesting’, zegt Lenting.
 
‘De vegetatie weerspiegelt het samenspel van de chemische waterkwaliteit, het handelen van de boer en het beheer en onderhoud van de sloot. Met een of twee keer per jaar de vegetatie in beeld brengen krijg je beter zicht op de waterkwaliteit dan met een of twee keer de chemische waterkwaliteit meten.’
 
De vegetatie is makkelijker te relateren aan de handelingen van de boer. ‘Als er geen vegetatie in de sloot staat, of als deze vol staat met woekerende soorten, dan is de waterkwaliteit nog niet op orde. Ontstaan er steeds meer diverse soorten, dan weet de boer dat hij op de goede weg zit.’
 
Bron: Nieuwe Oogst

Back to top