Zes factsheets voor klimaatbestendige landbouw

Hoe kunnen akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers de risico’s verkleinen op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden? De PPS Klimaatadaptatie Open Teelten heeft zes factsheets gemaakt, waarin kennis en resultaten zijn gebundeld tot praktische informatie. Er zijn factsheets over het duurzaam opheffen van ondergrondverdichting, de inzet van Japanse haver als groenbemester, optimale vochtvoorziening in zetmeelaardappelen, erosiestoppers, inzet breedspoor en het gebruik van Transformer.
De factsheets vind je onder 'Wat kun je doen'.
Het onderzoeksproject PPS Klimaatadaptatie Open Teelten wordt geleid door de WUR. Onder de vlag van Versterkte Kennisverspreiding van het DAW is nauw verbonden aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 

Back to top