Nieuws

De boer op met betrokkenen van het DAW

In de zomerserie van 2021 gaan medewerkers van LTO Noord (betrokken bij het DAW) in gesprek met leden op hun bedrijf. Welke opgave lopen zij tegenaan en wat doen zij al aan maatregelen? 
 

Samenwerking is onontbeerlijk voor een vitaal platteland

Voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland en Marjolein Jansen, lid van de raad van bestuur bij het Kadaster, ondertekenden dinsdag een overeenkomst om de samenwerking tussen beide partijen te bekrachtigen. ‘Samenwerking in de gebiedsgerichte aanpak is voor ons de weg naar een duurzamere landbouw.’
 

Congres over de toekomst van de landbouw in Noord Nederland

Toekomstbestendig boeren gaat over nieuw perspectief. Maar hoe ziet dat nieuwe perspectief er uit en hoe pas je je bedrijf daarop aan? Doe inspiratie op bij andere boeren en deskundigen en bereid je voor op de toekomst.

Akkerbouwers laten goede landbouwpraktijk emissiereductie zien

Gewasbeschermingsmiddelen moeten op het gewas komen en niet in de omgeving. Dit is zowel voor een effectieve toepassing als voor het behoud van een effectief en breed middelenpakket van belang. Hiervoor kunnen akkerbouwers maatregelen nemen. Dat gebeurt al volop. De campagne #Emissiereductiesprint gaat goede voorbeelden van effectieve maatregelen van akkerbouwers en adviseurs in de schijnwerpers zetten. De campagne is een initiatief van LTO Nederland vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw.
 

Ik wil aan het stuur zitten en met het DAW kan dat

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaat een volgende fase in: een stadium van verdieping én verbreding waarbij nog meer betrokkenheid van boeren en tuinders wordt verwacht. Voor Gerbrand van ’t Klooster, lid van het Kernteam DAW vanaf het eerste uur en coördinator voor de portefeuille Ondernemen in een gezonde omgeving bij LTO Nederland een logisch moment om te vertrekken. “De nauwe samenwerking met alle partners binnen het DAW hadden we van te voren niet durven dromen.” Een afscheidsinterview.

LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Marjolein Jansen lid van de Raad van Bestuur bij het Kadaster en Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Marjolein Jansen, lid van de Raad van Bestuur bij het Kadaster, en Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, ondertekenden op dinsdag 31 augustus deze overeenkomst.

Back to top