Nieuws

Precisiebemesting, véél vliegen in een klap.

Op dit moment past twintig procent van de landbouwers in de open teelten precisiebemesting toe met geconcentreerde meststoffen in aanvulling op de organische bemesting. Dat moet snel honderd procent worden, zegt Herre Bartlema. Met het netwerk van het DAW organiseert de ondernemer en bouwer van precisiebemesters in heel Nederland demo- en studiebijeenkomsten om telers te informeren over de mogelijkheden van precisiebemesting. 

Voorjaar 2020: In gesprek met agrarisch ondernemers over uitkomsten DAW Impuls

Al bijna twee jaar werkt RVO in opdracht van het DAW supportteam van LTO Nederland, samen met het ministerie van LNV en de Waterschappen aan de DAW Impuls. Het doel? De restopgaven op het gebied van water- en bodemkwaliteit per waterschapgebied in kaart brengen, zodat duidelijk is wat er nog gedaan moet worden om de KRW-doelen in 2027 te halen. Op dit moment is het team onder leiding van Giselle Snels bezig met het opstellen van gebiedsdocumenten. De water- en bodemopgaven per gebied liggen er, nu is het zaak de resultaten op een heldere manier in kaart te brengen.

Goede mais, weinig nitraatverlies

Foto gemaakt door Michiel Elands

Een goed bemestingsplan én aandacht voor optimalisatie van bodemkwaliteit en opbrengst zijn de basis van het project ‘Duurzaam Schoon Grondwater’ (DSG). De aanpak die in Zuid-Limburg al twintig jaar succesvol is, start dit jaar in grondwaterbeschermingsgebieden in Noord- en Midden-Limburg. 

'Door toenemende droogte is optimale bodem van levensbelang'

Op kleine schaal voert akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle zijn eigen demo’s uit. Een andere bemesting of bewerking op zijn percelen levert hem nieuwe inzichten over de bodem op. Kennis en ervaring die hij graag deelt met andere telers binnen het project Waterwijs Boeren.  

Regio-coördinator Limburg Arend Jan Cuperus: aanjager en verbinder

Arend Jan Cuperus is regio-coordinator DAW in Limburg. In onderstaand bericht vertelt hij meer over zijn werk voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
 

Wat speelt momenteel in Limburg op het gebied van bodem en water?

Project Spaarbodem van start, eerste bedrijfsbezoeken uitgevoerd

Een bedrijfsbodem- en waterplan helpt om inzicht te krijgen in de eigen bodem en daarmee een optimale bedrijfsvoering te creëren. Met het eerste bedrijfsbezoek voor het opstellen van een bedrijfsbodem- en waterplan is het project Spaarbodem nu écht van start gegaan. De focus is daarbij gericht op een verbetering van de bodem en van de waterhuishouding.

Bijleren over betere bodemkwaliteit, cursus bodemkunde succesvol gestart

De eerste 14 cursisten zijn woensdag 15 januari enthousiast gestart met de cursus Bodemkunde. Deze cursus geeft hen in drie dagdelen inzicht in hoe de bodem werkt, de mogelijke oplossingen voor bodemproblemen en de effecten van o.a. bemesting en groenbemesters.
 
Een van de deelnemers motiveert zijn deelname waarom hij wil bijleren: “Met het oog op de toekomst van mijn melkveebedrijf ervaar ik nog onvoldoende kennis van de bodem, daarom volg ik deze cursus met grote interesse.”
 

30 januari: Symposium BodemUP

Op 30 januari 2020 organiseert ZLTO het BodemUP Symposium. Dit event is voor alle deelnemers van BodemUP en betrokken partijen in de keten.

Wat is BodemUP?

Het project BodemUP is 1,5 jaar geleden gestart. Met het project voorzien we individuele agrarische ondernemers met bodemadvies. Het doel van het project is om meer uit de bodem te halen; de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de nitraatuitspoeling te verminderen.

Deelnemer DSG: 'Belangrijk om bijdrage te leveren aan schoon kraanwater'

De resultaten van het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn zo bemoedigend dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het als voorbeeld neemt voor uitbreiding naar meer grondwaterbeschermingsgebieden. Akkerbouwer Jos Keijbets uit Zuid-Limburg is een van de deelnemers. 

Back to top