Nieuws

Coördinator Johan Elshof: 'Iedereen wil werken aan vergroten zoetwaterbeschikbaarheid'

In gesprek met DAW regiocoördinator Johan Elshof. Wat speelt er momenteel in Brabant en Zeeland? Welke kansen en mogelijkheden ziet de coördinator en beleidsspecialist voor agrariërs in het gebied? "De bedrijfsspecifieke aanpak binnen Bodem-UP wordt inmiddels in heel de provincie en daarbuiten uitgerold. Een mooie pluim!"

Minder risico bij extreem weer: ondergronds subirrigatiesysteem

Dankzij een 1,5 kilometer lange pijpleiding wordt het spoelwater van drinkwaterbedrijf Brabant Water voortaan effectiever benut: namelijk op de percelen van melkveehouder Twan van der Laar. Nieuwe Oogst ging kijken bij de deelnemer aan het DAW-project Bufferboeren Veghel. 

 

Ervaringen met bodemkennisaanbieders gebundeld in brochure

Wat heeft de bodem nodig? Dat is per perceel anders. Deelnemers aan het pilotproject 'Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk' mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen over de staat van een perceel. Leerzaam, vonden de deelnemers. In de nu gemaakte brochure delen de deelnemers hun ervaringen met bodemproduct en lichten de bodemkennisaanbieders hun werkwijze toe. 

Vruchtbare Kringloop Drenthe voorziet in kennisbehoefte

Het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen past bij een rendabele bedrijfsvoering, stelt melkveehouder Casper Mentink uit Gieterveen. De deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Drenthe is blij met het vervolg van het DAW-project. ‘Ik wil graag meer leren over kringlopen op het bedrijf en hoe ik daarin kan sturen.’  Ook melkveehouder in Drenthe en geïnteresseerd?  Kijk hier voor het programma en meld je direct aan!  

Voorstellen regio-coördinator John van Duursen ‘Ik wil projecten vormgeven vanuit vakmanschap boer’

Sinds april is John van Duursen regio-coördinator in Gelderland en betrokken bij het project Waterwijs Boeren in dezelfde provincie. “Ik wil meer afgaan op het vakmanschap van de deelnemende agrariërs, welke ideeën hebben zij voor schoon water en een betere bodem?”

In de periode dat scholen en veel bedrijven dichtgingen, begon jij als DAW-regiocoördinator en projectleider van Waterwijs Boeren in Gelderland. De kennismakingen gingen dus allemaal digitaal, hoe was dat?

DAW Impuls in Overijssel: Werken met focus op de goede maatregelen is een doorlopend proces

In de DAW-impuls werken landbouw en waterschappen samen aan het in beeld brengen van de wateropgave en de oplossingen die waterschap en boeren samen hieraan kunnen bieden. In 2021 willen we hierover uitvoeringsafspraken maken. In Overijssel werkt het DAW-team eigenlijk al twee jaar volgens de methode van de DAW Impuls. Twee jaar geleden startten ze samen met de waterschappen en de provincie met het per gebied in kaart brengen van wat echt nodig is.

Schoon Water Brabant: minder emissie bestrijdingsmiddelen

Illustratie nieuwsartikel project Schoon Water.

Bestrijdingsmiddelen kunnen tot op grote diepte grondwater verontreinigen. Met het programma Schoon Water Brabant werken Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en ZLTO al twintig jaar aan het beperken van de emissie van bestrijdingsmiddelen. En met succes. Welke ingrediënten zorgen voor een goede samenwerking en de gewenste resultaten?

Droogte te lijf met sub-irrigatie

Het derde jaar op rij is het droog. Met frisse tegenzin zijn de haspels en pompen voor de dag gehaald. Het gedoe met buizen en jerrycans diesel is in volle gang. Er zijn ook andere manieren. De melkveehouderij van familie Ulen uit Asten heeft op de extreme weersomstandigheden ingespeeld door middel van sub-irrigatie.

DSG-deelnemer: 'Deelname aan projecten levert altijd nieuwe kennis en inzichten op'

Akkerbouwer Jos Keijbets in Voerendaal (Limburg) kent niet anders: zijn vader was al lid van Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) en hield al rekening met de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. “Het is voor mij dus niet meer dan vanzelfsprekend dat wanneer je boert in waterwingebied je rekening houdt met uitspoeling. Het is ook haalbaar, zonder dat je daarbij het economisch belang van je bedrijf uit het oog verliest.”

Back to top