Nieuws

Advies over bijmesten om uitspoeling te verminderen

Deelnemers aan het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater krijgen van teeltadviseur Pascal Boskamp advies over bijmestsystemen. Omdat nitraat op zandgrond sneller uitspoelt bij een stevige bui, adviseert Pascal ondernemers in Noord-Limburg vaker om de stikstofgiften op te delen. “Bij een grote gift is de kans op uitspoeling na een zware bui vrij groot. 

Video: Druppelirrigatie in de aardappelteelt

In het project Waterwijs Boeren voert deelnemer Bert Sloetjes een demo uit met druppelirrigatie in de aardappelteelt. Medio mei werden de druppelslangen in de grond gelegd. De akkerbouwer uit Halle is vooral benieuwd naar de opbrengst door de druppelirrigatie: is die substantieel hoger dan bij enkel beregenen? Waterwijs Boeren gaat het deze zomer volgen. 

Meer leren over de KringloopWijzer tijdens cursus najaar

Het is weer mogelijk om je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus. In het najaar wordt de cursus om meer en beter inzicht te krijgen in de werking van de KringloopWijzer aangeboden. Dit keer op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden. Meer informatie en aanmelden voor een van de twee trajecten kan via de website van de KringloopWijzer

Watch Party over ontwikkelingen Carbon Farming

Hoe geven andere boeren vorm aan het opslaan van koolstof in landbouwbodems? In de film 'Incentivising Carbon Farming' zijn vier initiatieven in de Noordzeeregio van Europa te zien en volgen we boeren bij het nemen van maatregelen om koolstof vast te leggen op de lange termijn. Nieuwsgierig? Meld je dan aan voor de internationale 'Watch Party' op dinsdagavond 15 juni. 

Uitnodiging webinar: Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Na 6 jaar maakt het DAW project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland de balans op. Draagt kringlooplandbouw bij aan een beter economisch rendement? Welke invloed hebben droogte, muizen, wetgeving, etc op de KringloopWijzer-cijfers? Welke kenmerken hebben melkveebedrijven die goed scoren op eiwit van eigen land? Wat is het economische verschil tussen bedrijven die beweiden of opstallen? Deze vragen en meer worden donderdag 10 juni beantwoord tijdens een gratis webinar in het kader van 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.
 

In gesprek met... Peter van Dijck, portefeuillehouder Water bij LLTB

Peter van Dijck vertelt over zijn werk als bestuurder en portefeuillehouder water bij LLTB en het belang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Peter, jij bent zelf varkenshouder, wat is jouw relatie met water?

“Ik ben nu anderhalf jaar portefeuillehouder water voor LLTB. Zelf ben ik inderdaad varkenshouder en daarnaast heb ik met mijn broer een klein akkerbouwbedrijf. Eerder teelden wij ook bloembollen en hadden dus ook veel met waterkwantiteit- en kwaliteit te maken.”

Restwater uit bierbrouwerij voor de landbouw

Het project Boer, Bier en Water, waarbij restwater van onder andere bierbrouwer Bavaria wordt gebruikt om droogte aan de landbouw te verminderen, is enkele jaren geleden uitgebreid met Vlaamse partners. Het vervolgproject heet F2Agri. Op 16 juni is er - in de vorm van een talkshow - het digitale slotevent van dit project.
 

Agrarische jongeren werken mee aan het DAW

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) werkt sinds 2020 mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om jonge boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.

Resultaten proef mechanisch onderwerken groenbemester

In het project Waterwijs Boeren (Achterhoek) voerden we een demonstratieproject uit met groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. De demonstratie met verschillende machines - zoals klepelmaaier, rotorkopeg, biomulch, vond begin maart plaats op De Marke. Maar welke machine geeft nou het beste resultaat op lichte zandgrond? Dat onderzocht Henri Mentink, medewerker bij de Marke. 

Back to top