Nieuws

Op zoek naar dé ideale excursie voor boeren en tuinders

Hoe ziet de ideale excursie voor boeren en tuinders naar de Boerderij van de Toekomst eruit? Tijdens een proefexcursie keken Kennismatchers, Regiocoördinatoren, Projectleiders en andere supportteamleden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met die ogen rond op het Field lab van de WUR in Lelystad.

Samenwerkingsverband biedt provincie en waterschap masterplan Zoetwater voor Zeeland aan

Zojuist ontvingen gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband. 

Nieuwe versie Maatregel op de kaart (fase 2): verbeterd, verbreed en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zogenaamde GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten en gebaseerd op de landbouwmaatregelen opgesteld door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Onlangs werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

BodemUp zorgt voor meer bodemkennis

Het DAW-project BodemUP zorgt ervoor dat bodemkennis op maat beschikbaar komt voor boeren en tuinders. Joost Vlemminx krijgt advies van BodemUPadviseur Hans Smeets die hamert op een gezond bodemleven. Koolstof speelt een cruciale rol. 
 

Nicole Koks: ‘GAW maakt inzichtelijk wat opgave voor boer is én wat niet’

Met het Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer (GAW) is eindelijk helder wat de wateropgave per gebied voor agrariërs is. Dat zegt Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord Oost over de analyses gemaakt in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “Boeren en tuinders werken al hard aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Goed dat we nu weten wat onze portie is en wat op het bordje ligt van andere partijen.” 

Mijlpaal voor DAW: agrarische wateropgave in kaart gebracht via GAW's

Per gebied de waterkwaliteit- en bodemopgaven voor boeren en tuinders in kaart brengen: het was één van de belangrijkste opdrachten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in de afgelopen periode. Inmiddels ligt voor vrijwel ieder waterschapsgebied een Gebiedsdocumenten Agrarische Waterbeheer (GAW) door het DAW. Een belangrijke mijlpaal, volgens trekker Giselle Snels. “In het begin was samenwerking tussen agrariërs en waterschap niet overal vanzelfsprekend, daar is verandering in gekomen.”

Resultaten zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland

Zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland: ‘Ondanks groei van de bedrijven, droogte en muizen toch goede resultaten’.

Minder jongvee, hogere benutting meststoffen, meer weidegang, hogere melkproductie, afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland 2016-2021.
 

Webinar: Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland

Perceel te nat of juist te droog? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (LTO Noord) zitten klaar om antwoord te geven op jouw vragen tijdens het webinar Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland op maandagavond 5 juli. Meld je hier aan. 

Back to top