Nieuws

Water bij de mest: in Waterwijs Boeren zien ze positieve effecten op de opbrengst

Bij deelnemers aan het project Waterwijs Boeren is in 2020 een demo uitgevoerd met water bij de mest. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Daaruit blijkt onder meer dat verdunnen van de mest minimaal 10-15 procent hogere N opbrengst realiseert. In dit artikel delen we de conclusies en ervaringen. 

De resultaten op een rij:

Praktisch webinar over ‘alternatieven voor drempels in ruggenteelt’

Ruggenteelt

Wat zijn oorzaken van en remedies tegen uit- en afspoeling in de ruggenteelt? Onder meer die vraag komt aan bod tijdens het gratis de webinar ‘alternatieven voor drempels in ruggenteelt’ op vrijdag 19 maart van 11.00 tot 12.00 uur.

Tijdens het webinar worden diverse praktijkvoorbeelden en -ervaringen besproken, die zijn opgedaan in projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Want DAW wil boeren inspireren om met het doel aan de slag te gaan: af- en uitspoeling van nitraat tegengaan.

‘Kennis efficiënter op het boerenerf krijgen’

DAW Kennismatcher Elsbeth Timmerman

‘We gaan inzetten op het stimuleren van de vraag naar kennis en om kennis efficiënter op het boerenerf te krijgen.’ Dat zijn enkele van de speerpunten voor Elsbeth Timmerman en Gerard Willems, die vanaf medio januari de rol van Kennismatcher hebben opgepakt voor de melkveehouderij. Lees in dit artikel wat Elsbeth drijft en wat voor kansen ze ziet.

Afsluiting project Bufferstroken 2.0

Verminderen van emissie naar oppervlaktewater, neveninkomsten, CO2-vastlegging, klimaatadaptie en biodiversiteitsbevordering. Het planten van ‘bufferstroken 2.0’ kent veel voordelen voor de agrarische ondernemer. Bufferstroken 2.0 zijn stroken tussen het landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater bestaande uit (noten)bomen- en struiken. In het DAW-project Bufferstroken 2.0 is de afgelopen twee jaar hard gewerkt om boeren te enthousiasmeren om aan dit project deel te nemen en niet zonder resultaat.

Nog meer leven in de boerensloot: eerste intentieverklaring DAW in HDSR

De regionale landbouworganisaties LTO Noord en NFO, 4 agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ondertekenden onlangs de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’. De partijen geven hiermee aan samen te willen werken aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit- en kwantiteit. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is trekker. 

Met een volle Waterkaravaan digitaal door Groningen

In anderhalf uur een rondje Groningen doen én daarbij een kijkje nemen bij zes projecten vanuit het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). Over de weg is dat, voorzichtig uitgedrukt, een uitdaging. Digitaal is het een eitje. De gesprekken in de bus worden echter node gemist. 
 

Boeren en tuinders brengen af- en uitspoeling meststoffen in kaart

Zes boeren en tuinders en waterschap Aa en Maas brengen in het Oost-Brabantse Westerbeek gezamenlijk de exacte af- en uitspoeling van meststoffen in kaart. Nu het innovatieve meetnet op volle toeren draait, wil het waterschap inzichtelijk maken met welke maatregelen de waterkwaliteit verbetert.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst.

Webinars door Vruchtbare Kringloop

Word online op de hoogte gehouden met de webinars georganiseerd door Vruchtbare Kringloop. Vruchtbare Kringloop kan geen fysieke bijeenkomsten organiseren, maar blijft wel relevante en interessante kennis delen via webinars. Zo organiseert Vruchtbare Kringloop Noord Nederland een webinarreeks over bodemkwaliteit.

Online bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’

Heb jij een (melk)veebedrijf of akkerbouwbedrijf in Groningen, Friesland of Drenthe? Wilt u uw kennis over de bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissie, biologie en gewas updaten of verrijken? Het DAW-project Van bodemkennis naar bodemkunde biedt een interessant bodemcollege aan.

Back to top