Nieuws

Akkerbouwer: 'Wij maken van niets iets, met water, zon en bodem'

Met de DAW Klimaatkaravaan naar de droge zandgronden van Drenthe 

Zien is geloven, vindt akkerbouwer Erik Emmens uit Zeijen (Dr). En dus zagen de genodigden van de DAW Klimaatkaravaan op 14 april hoe Emmens zijn aardappelen poot en ruggenfreest in één werkgang om bodemvocht beter vast te houden. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa, provincie Drenthe, WUR Valthermond en LTO hoorden tijdens de excursie hoe akkerbouwers in Drenthe anticiperen op droogte als gevolg van klimaatverandering.

Zelf waterkwaliteit meten met de Nitraat App

Met de Nitraat App van Deltares op jouw mobiel meet je eenvoudig en snel zelf nitraatuitspoeling in de sloot. Daarmee krijg je inzicht in de waterkwaliteit rondom jouw bedrijf. 

Aftrap Bodemteam Zuid-Holland een succes

Voor bodemadviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht is er op donderdag 31 maart een startbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden deze agrarische adviseurs zich direct aanmelden voor het regionale bodemteam. Het oprichten van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Excursie DAW bestuurders naar akkerbouwbedrijf West-Brabant

In een kleigebied in West-Brabant, in de Zevenbergschen Hoek, waren de bestuurders van het DAW te gast op het akkerbouwbedrijf van Arjan, Carolien en Jan Schrauwen. Tijdens de excursie waren betrokkenen vanuit Ministerie I&W, Ministerie LNV, UvW, IPO, LTO Nederland, Provincie Noord-Brabant, ZLTO en WS Brabantse Delta aanwezig.

Webinar 12 april: ‘Bereik DAW BOOT-lijst vergroten’

De herziening van de BOOT-lijst van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leeft onder de gebruikers van deze maatregelenlijst. Dat merken we aan de vragen die erover worden gesteld en in het aantal aanmeldingen voor het webinar hierover op dinsdag 12 april, 10.30-11.30 uur.

In gesprek met... LLTB voorzitter Léon Faassen

‘Iedereen is zich steeds meer bewust geworden van het belang van water- en bodembeleid. Dat heb ik zien veranderen’, zegt Léon Faassen, die zijn achtste jaar als voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond ingaat. Hij maakt zich zorgen of alle DAW-partners de consequenties van alle aankomende regelgeving op de land- en tuinbouw goed scherp hebben.

Waarom melkveehouder Mark maatregelen uitprobeert

Proberen? Ja, waarom niet? Dat is vaak het antwoord dat de Brabantse melkveehouder Mark Goorden geeft wanneer een adviseur zoals BodemUP-coach Monique Oostvogels een suggestie doet. Zo legt hij nu al voor het tweede jaar op rij stro onder de graskuil. Om perssappen op te vangen, nutriënten zo goed mogelijk te benutten en uitspoeling te voorkomen.

Aanpak Schouwen-Duiveland om antwoord te vinden op verdroging en verzilting

In het Zeeuwse Schouwen-Duiveland werken boeren aan het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid. De boeren zijn vrijwel helemaal zelfvoorzienend wat betreft zoet water voor hun gewassen maar door droogte en verzilting als gevolg van klimaatverandering wordt dat steeds lastiger. ‘In Living Lab werken, net zoals in het DAW, verschillende organisaties samen om boeren te ondersteunen bij hun opgave. Daarbij willen we ook het werken aan de waterkwáliteit niet vergeten’, vertelt Kitty Henderson van gemeente Schouwen-Duivenland.

Webinar 12 april: Hoe kan ik de nieuwe BOOT-lijst gebruiken?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft de BOOT-lijst herzien. De nieuwe lijst kent nu 85 bovenwettelijke landbouwkundige maatregelen om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. De lijst dient als een inspiratiebron. Om te laten zien welke maatregelen boeren en tuinders kunnen nemen voor de verduurzaming van hun bedrijf.

Back to top