Nieuws

5 februari: Mini-symposium Sorghum als voedergewas

Sorghum

Sorghum is vaak genoemd als potentiële vervanger van mais, als voedergewas voor de rundveehouderij. Niet alleen omdat sorghum toekan met minder water. Maar ook vanwege de diepe beworteling en de gunstige eigenschappen voor de bodemkwaliteit. En tenslotte de goede zetmeelproductie.

Boeren zorgen voor schoon drinkwater

Om het drinkwater in de provincie Overijssel veilig te stellen, werken meer dan honderd agrariërs aan schoner grondwater in de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden van onze provincie. Dat doen ze via het project Boeren voor Drinkwater. Met succes, de nitraatuitspoeling daalt sinds de start van het project.
 

Overijsselse melkveehouder scoort goed op duurzaamheid

 
Ondanks de extreme droogte in 2018 scoort de Overijsselse melkveehouder goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat constateert onderzoeker Gerjan Hilhorst aan de hand van de resultaten van 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel. “De broeikasgassen namen af en de ammoniakemissie daalde. De benutting van de meststoffen is toegenomen. De melkveehouders produceren meer voer met dezelfde bemesting. En er is meer aandacht voor de bodem. Een optimistisch resultaat dat hopelijk door gaat zetten.”
 

Nieuwe versie Maatlat Schoon Erf voor zes sectoren

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe versie van de Maatlat Schoon Erf geldig. De Maatlat is uitgebreid voor erven van bloembollen-, fruitteelt- en boomkwekerijbedrijven opgenomen.

De criteria zijn uitgebreid voor de drie nieuwe sectoren, waarmee erven van agrariërs uit totaal zes sectoren nu in aanmerking kunnen komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf:

Droge zomers een steeds groter probleem

Water vasthouden is noodzakelijk om het grondwaterpeil omhoog te stuwen. Op veel plekken in Limburg is nog flink wat water nodig voordat het grondwaterpeil op normaal niveau staat. Waterschap Limburg en LLTB roepen boeren op het water op de akkers deze wintermaanden vast te houden.

 

Claude van Dongen: KRW-norm is voor ons niet heilig

Claude van Dongen

LTO Nederland is als belangenbehartiger van de boeren een belangrijke stakeholder op het gebied van waterkwaliteit en dus ook bij de uitvoering van maatregelen om de KRW-doelen te halen. Portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit Claude van Dongen geeft zijn mening over nut en noodzaak van de KRW en de rol van de landbouw op het gebied van waterkwaliteit in Nederland.

Download hieronder het gehele interview met Claude van Dongen uit Waterspiegel

Druppelirrigatiesysteem: betere opbrengst en bespaart tijd en energie

Het was dit jaar in Heurne (Achterhoek) net zo droog als in 2018. Tuinder Gert Smits zag dat in het voorjaar al aankomen en hakte de knoop door: hij koos voor een andere manier van bevochtigen van zijn asperges. Met succes.

 

Najaarsbijeenkomst Grondig Boeren met Mais Limburg

Op dinsdag 26 november vond de najaarsbijeenkomst van Grondig Boeren met Mais Limburg plaats. Aan bod kwam de evaluatie van het teeltseizoen 2019 op de twee satellietbedrijven van Thieu Bongers en Melkveebedrijf de Reining VOF.

Daarnaast gingen de ondernemers in op het belang van organische stof en bokashi (gefermenteerd organisch materiaal). Tot slot brachten zij een bezoek gebracht aan het demonstratieperceel van Thieu Bongers om het vanggewas (gelijkzaai rietzwenk) en de beworteling hiervan te bekijken.

Studenten duiken in de praktijk met erfscan

Derdejaarsstudenten van het Nordwin College in Leeuwarden buigen zich samen met hun docent Arnold Postmus over de erfscan die wordt gebruikt voor het project 'Schoon Erf, Schoon Water'. De studenten waren dinsdag te gast op het melkveebedrijf van Nanne en Hains Koopman in Oudega (gemeente De Fryske Marren).

Back to top