Nieuws

166 boeren en tuinders investeren in bodem– en waterkwaliteit

Het DAW-project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In totaal hebben 166 boeren en tuinders geïnvesteerd in duurzame maatregelen die zijn samengevat in een factsheet door LTO Noord.

'Veel diverser kan het landelijk gebied in Nederland niet worden'

Carlo Vromans geeft, als senior projectleider bij het Kadaster en projectleider van de GLB Pilot Landbouwloket DAW, ondersteuning aan onder andere het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). “In die hoedanigheid heb ik in 2020 samen met Henk Bouman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het landbouwportaal Noord-Holland op te schalen. Op die manier heb ik al van dichtbij kunnen ervaren hoe een loket succesvol kan functioneren.”

Mest strooien met zo min mogelijk schade aan bodemstructuur

Het opbrengen van mest of compost in het voorjaar kan een waardevolle bijdrage leveren in de weerbaarheid van diverse gewassen, het stimuleren van bodemleven en tegelijk de inzet van kunstmest beperken. Hoe strooi je mest of compost in het voorjaar met zo min mogelijk schade aan de bodemstructuur? We lieten het zien tijdens de velddemo op donderdag 9 maart op een perceel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad.

Uitnodiging: Minder bodembewerking en chemie in de maisteelt

Met minder bodemwerking van blijvend grasland over naar maisteelt. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat is het effect hiervan op de ontwikkeling van de mais? En wat betekent het voor de bodem? Je hoort en ziet het op maandagochtend 24 april in Barchem op het perceel van akkerbouwer Erik Morgenstern.

Velddemo groenbemesters onderwerken in Rotstergaast

Groenbemesters hebben een belangrijke rol bij de bescherming van de bodem én bij het vasthouden van nutriënten na en voorafgaand aan de teelt van snijmaïs. De techniek om groenbemesters mechanisch onder te werken krijgt steeds meer belangstelling, zowel door de toename van technische mogelijkheden als door de maatschappelijke wens om chemische middelen zoveel mogelijk achterwege te laten. Welke keuzes, aandachtspunten en mogelijkheden er zijn, is te zien tijdens een velddemonstratie op vrijdagmiddag 21 april op een perceel van mts. Boon in Rotstergaast.

Glastuinbouw op weg naar sluiten waterkringloop

Via het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt de sector aan het sluiten van de waterkringloop in de kas. De ambitie is om in 2027 volledig gesloten te telen in de Nederlandse kassen. Al het water in de kas wordt dan volledig hergebruikt: er gaat geen druppel meer naar buiten. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een geheel gesloten waterkringloop is voor veel telers nog te risicovol omdat de kwaliteit van het water niet altijd optimaal is.

'Geen recept voor het beste zaaibed'

Het kiezen, telen en onderwerken van de best passende groenbemester na mais is zowel voor boeren als voor loonwerkers nog een zoektocht. Dat bleek tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het Gelderse Harreveld.

Velddemo: Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

De strategie van de hoofdgrondbewerking verandert naarmate het klimaat grilliger wordt. Meer periodes van droogte of juist extreme regenval maken dat een gezonde, niet-verdichte bodem essentieel is. De ontwikkeling naar ondieper werken om bodembiologie te behouden, vraagt andere manieren van bewerken dan voorheen. Vanuit deze focus tonen we een aantal interessante innovaties tijdens de demo avond op dinsdag 18 april in Nagele.

Tijdens de demo zijn de volgende innovatieve technieken te zien om bodem te bewerken:

Doe als Geert: geld verdienen met beter waterbeheer

Goed waterbeheer draagt niet alleen bij aan een betere waterkwaliteit, het draagt ook bij aan een positiever bedrijfsrendement. Zegt melkveehouder Geert Stevens. De deelnemer aan het netwerk DAW demobedrijven boert op Overijsselse zandgrond en wapent zich op meerdere manieren tegen droogte. Op die manier haalt hij meer oogst van het land en kan hij zijn koeien langer weiden. Benieuwd hoe Geert geld verdiend met beter waterbeheer? Bezoek de demobijeenkomst op dinsdag 25 april in Holten, Overijssel.

Back to top