Nieuws

Resultaten beperken nitraatuitspoeling in maisteelt vanuit project Duurzaam Schoon Grondwater

‘Hoe realiseer ik gelijkzaai rietzwenk met een optimaal resultaat van het vanggewas én een goede opbrengst van de mais?’. Dat was de vraag die deelnemer Thieu Bongers uit Kelpen Oler afgelopen seizoen probeerde te antwoorden in het project Gronding Boeren met Mais (onderdeel van het grondwaterbeschermingsprojectproject Duurzaam Schoon Grondwater).

Mechanisch onderwerken in plaats van glyfosaat

De groenbemester mechanisch onderwerken in plaats van gebruik te maken van glyfosaat. Het gebruik van glyfosaat staat namelijk, mede onder invloed van de publieke opinie onder druk. En hoewel we vinden dat verantwoord middelengebruik mogelijk moet blijven, stimuleren we vanuit het DAW wel het onderzoeken van alternatieven, zoals mechanisch onderwerken. Over de effectiviteit zijn de meningen nog wel verdeeld. Op deze pagina verzamelden we de ervaringen van deelnemers aan de DAW-projecten Vruchtbare Kringloop en Waterwijs Boeren met een vorm van mechanisch onderwerken.

Tip van Vruchtbare Kringloop: Heb jij je bemestingsplan al klaarliggen?

Coen van Bentum

Iedere maand geeft een van de begeleiders van de studiegroepen binnen het DAW project Vruchtbare Kringloop Overijssel een tip over wat er op dat moment speelt op of rondom het melkveebedrijf. Dit keer gaat het over het bemestingsplan, want het duurt nog even en dan mag het mest uitrijden weer van start. Als de draagkracht van het land het toelaat kan de eerste tank vanaf 16 februari het land op. Heb jij je bemestingsplan al klaarliggen?

Blog regio-coördinator Jacco Hoogendam: 'Het verdienmodel moet goed zijn'

"Als DAW-coördinator voor de regio Noord-Holland werk ik voor en met boeren aan een gezonde bodem en voldoende en goed water. In afstemming met partners als waterschap en provincie Noord-Holland zet ik mij in voor realistische doelen die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit en continuiteit voor agrarische bedrijven. Het verdienmodel moet goed zijn." Regio-coordinator Jacco Hoogendam schreef voor het platform Boer & Business in Balans over zijn werk bij het DAW. 

De proeftuinen van Mineral Valley Twente

Vanggewas

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. Een organisatie die zich inzet voor bodemgezondheid is Mineral Valley Twente. In zo’n 20 proeftuinen testen zij nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw. De uitkomsten hiervan worden gedeeld. Zo ook van de proeftuin vanggewas via een webinar.

Naar een klimaatrobuust watersysteem

Het klimaat verandert en neemt vele uitdagingen met zich mee. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn enkele voorbeelden. Het DAW zet zich in om deze uitdagingen aan te gaan. Zo werken we met het project Spaarbodem in Groningen aan het verbeteren van de bodemstructuur en kunnen boeren in Drenthe, Overijssel en Gelderland individueel advies en subsidie op maatregelen krijgen om droogte aan te pakken.

'Bezem'-project door Schoon Erf, Schoon Water

Onder de vlag van Schoon Erf, Schoon Water Friesland wordt het project ‘Bezem door de middelenkast’ uitgevoerd met als doel: minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Boeren en tuinders uit Friesland kunnen tijdens de looptijd van het project kosteloos en eventueel zelfs anoniem niet-gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, restanten en/of middelen waarvan de toelating is vervallen inleveren.

Spaarbodem: nuttige informatie door schop in de grond

Spaarbodem

In het DAW-project Spaarbodem gaan Groningse akkerbouwers met een schop de grond in om kennis op te doen over de bodem. Met die informatie kunnen ze beter inspelen op ontwikkelingen als bodemdaling, verzilting en klimaatverandering. Deelnemend akkerbouwer Cor-Peter Feitsma vertelt in onderstaand artikel waarom hij meedoet.

Alles over precisiebemesting voor erfbetreders

Het belang van precisiebemesting is dat de juiste meststof, op het juiste moment, met de juiste dosering op de juiste plaats terecht komt. Hoe je dat realiseert? In het gratis webinar ‘Alles over precisiebemesting’ op 8 januari om 11.00 hoor je over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Dit is het eerste webinar van een serie van 3 georganiseerd door de stichting NCOK in samenwerking met Agrivaknet, Nieuwe Netwerk en de Agrifood Acadamy. Diverse sprekers uit de praktijk komen aan het woord, waaronder DAW-Kennismatcher Hedwig Boerrigter en:

‘Individueel advies en subsidie om droogte de baas te blijven’

Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Drentse en Overijsselse boeren kunnen individueel advies en 10.000 euro subsidie op maatregelen krijgen. Gebiedsmakelaars Janke Kloosterman en Marisca Moes helpen bij de aanvraag en de declaratie.

Back to top