Nieuws

Camerasturing doet mechanische intra-rij wieden goed

De opmars van camerabesturing in mechanische onkruidbestrijding gaat door. Niet alleen tussen de rij bij zaaigewassen, maar ook sla, koolsoorten en geplante zaaiuien zijn prima in de rij te schoffelen. Dat kan flink besparen op chemische gewasbeschermingsmiddelen, blijkt tijdens een demonstratie georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) over intra-rij wieden.

Velddemo mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien, Nagele

Meer weten over mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien? Kom dan naar de velddemonstratie eggen en schoffelen op dinsdagavond 27 juni in Nagele. De velddemo wordt georganiseerd vanuit het Actieplan Bodem en Water, in samenwerking met adviesbureau Ceres Horti Advice en De Groot en Slot.

Conclusie Kennisevent Zoet op Zout: 'Er zijn mogelijkheden'

Nat voorjaar en dan toch weer droogte die opspeelt:door droge periodes neemt het watertekort toe en wordt de verziltingsproblematiek groter. Tijdens het Kennisevent Zoet op Zout werd kennis uitgewisseld over verziltingsvraagstukken. Volgens Jouke Velstra, directeur bij Acacia Water, werd onder boeren verzilting nog niet erkend als groot probleem. Hij zegt tijdens het event op 8 juni: "Tijdens de droge zomers in de jaren 2018/2019 trad verziltingsschade en daardoor wordt het probleem zichtbaarder. Het wordt steeds urgenter dat er meer zoet water nodig is om verzilting te voorkomen.”

Maisdemo bij demoboer Marcel: meer mais met minder mest, lukt dat?

De vraag naar voedsel en diervoeders neemt toe, terwijl de ruimte voor bemesting afneemt. Door mesttoedieningstechniek te optimaliseren is er winst te behalen op klimaatopgave, bodemverbetering, verbetering waterkwaliteit én het verdienmodel van de teler. DAW netwerk deelnemer Marcel Betten houdt in samenwerking met Bemest op z’n Best een demodag op 4 juli in Elsloo waarbij we gezamenlijk  het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid bekijken. Kom jij ook?

Regiocoördinator Michael: 'Het kost tijd om aan uitvoerders uit te leggen wat je beoogt. Maar je moet het blijven doen.'

Michael van der Schoot keerde terug naar het oude nest: bij ZLTO zet hij zich als DAW regiocoördinator in voor Noord-Brabant en Zeeland. Raakvlakken met zijn vorige functie themaspecialist Bodem & Water voor LTO Nederland, maar dan concreter, constateert Michael. ‘Wat mij verbaast is dat je het in Den Haag allemaal wel kunt bedenken en besluiten, maar dat betekent niet dat het regionaal ook uitvoerbaar is. Dat heeft tijd nodig.’

Demoboer Albert Jan: 'Als niemand iets gaat uitproberen komen we niet verder'

Albert Jan Knijp is loonwerker, akkerbouwer en melkveehouder in het Drentse Anderen. En sinds kort is hij ook deelnemer aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer netwerk van demobedrijven. Onlangs hield hij zijn eerste bijeenkomst op het bedrijf. Een succes, met zeker vijftien aanwezigen, twee machines en een duidelijke boodschap: 'Ik wil laten zien dat mechanisch onkruidbeheer kan'. 

“Maatregelen tegen erfemissie doe je voor jezelf en je collega's”

Dit artikel is onderdeel van de campagne #emissiereductiesprint. In deze campagne tonen we praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

Betere mineralenbenutting na tien jaar DAW in Krimpenerwaard

‘Natuurlijk is de situatie op elk bedrijf anders, maar ik haal voordeel uit mijn deelname aan het DAW-project.’ Dat zegt Jan Christiaan Anker, melkveehouder in Stolwijk en al tien jaar deelnemer aan het project in de Krimpenerwaard en Schieland.

Fantastische compost in de maak, demo-deelnemer Jan vertelt hoe hij dat doet

In het Friese Menaam werken melkveehouders Jan en Johanneke aan het sluiten van lokale kringlopen en het verlagen van het ureumgetal. Twee concrete maatregelen waarmee ze hun kostprijs proberen te verlagen, minder stikstof zullen uitstoten en ook werken aan een gezondere bodem. Jan en Johanneke zijn een van de eerste deelnemers aan het DAW netwerk van demobedrijven. Ze zijn enthousiast over hun eigen aanpak en willen die ervaringen en kennis graag delen. En ook anderen over hun ervaringen horen.

Back to top