Nieuws

Bodemvruchtbaarheid: Kiek'n bi'j de Noabers

Kiek'n bi'j de Noabers, dat was het motto van een bijeenkomst op 12 april in Meddo, van landbouw- en veeteeltbedrijven in Winterswijk, in het stroomgebied van de Bovenslinge en omgeving, en Duitse vakgenoten uit de omgeving Südlohn. Er waren ongeveer 20 Nederlandse en 20 Duitse boeren aanwezig.
 

'Helft boeren wil bodem verbeteren'

Foto: NIeuwe Oogst

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek, een landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren.
 
Meer informatie op de website van Nieuwe Oogst

 

Waterkaravaan bezoekt projecten Bewust Gouwe Wiericke en kringloopboeren Midden Delfland

Op donderdag 5 april reisde de Waterkaravaan-bus af naar Zuid-Holland voor een uitwisseling tussen het DAW-project Bewust Gouwe Wiericke en het project kringloopboeren in Midden Delfland. In beide projecten werken melkveehouders binnen studiegroepen aan het optimaliseren van de bedrijfseconomie en het minimaliseren van verliezen van nutriënten. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van boeren, adviseurs, onderwijs en waterschappen was aanwezig.

DAW-project voor watermaatregelen op landbouwbedrijven in Zuidoost Drenthe van start

Agrariërs binnen het werkgebied van het waterschap Vechtstromen in de provincie Drenthe krijgen de mogelijkheid om met subsidie maatregelen te nemen om de waterhuishouding op hun bedrijf te verbeteren. Het kan daarbij gaan om een waterbedrijfsadvies maar ook om concrete maatregelen als verbetering van de bodemkwaliteit en aanleg van peilgestuurde drainage.  Apparatuur voor precisielandbouw en aanpassingen op het erf om afspoeling tegen te gaan komen eveneens voor subsidie in aanmerking.
Veel belangstelling

'Schoon erf schoon water' van start in Drenthe

Voor melkveehouders en akkerbouwers in het Drentse deel van het beheergebied van Noorderzijlvest is het DAW-project “Schoon erf, schoon water” gestart, met als doel erfemissie van respectievelijk nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te verminderen. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, agrariërs kunnen nog tot 1 juni aansluiten.

Betrokkenen vertellen over hun ervaringen met de regeling Vermindering Erfafspoeling

De regeling Verminderen Erfafspoeling bestaat al een tijdje. Maar hoe gaat het nu? In onderstaande video's vertellen alle betrokkenen (veehouders, Delfland, gemeente, en adviseurs) over hun ervaringen. Hun verhalen gaan niet over een 'regeling; , maar over water, leven, blij worden en goede bedrijfsvoering.

Wat betekent waterkwaliteit voor jou?

 

Ga mee op reis met de Waterkaravaan

De speciale Waterkaravaan-bus staat voor u klaar om u mee te nemen naar mooie projecten en initiatieven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Maak nu kosteloos gebruik van de bus en ga samen met agrariërs en waterschappers op stap om inspiratie en ervaringen op te doen over het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit. Tijdens de excursie vertellen enthousiaste ondernemers u meer over welke watermaatregelen zij nemen en laten u in de praktijk zien hoe dat uitpakt op hun bedrijf.

'Waternormen voor landbouw kunnen we halen'

Veel boeren werken al mee om binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Progrannamanager Geert de Groot is dan ook optimistisch: 'We kunnen de waternormen halen.' Lees het hele interview met hem in de Veldpost.

Waterkaravaan-bus bezoekt toekomstige ‘DAW-bushaltes’ in Drenthe

Foto: Provincie Drenthe

Op woensdag 14 maart reisde de Waterkaravaan-bus vol met waterschappers, LTO-bestuurders, leden van de provincie Drenthe en agrarische natuurverenigingen naar voorbeeldbedrijf Neppelenbroek in Zuidwolde en de nieuwe wasplaats voor landbouwwerktuigen in Wapse. ‘Door het lezen van publicaties over peilgestuurde drainage en spoelplaatsen wist ik al heel wat over de werking van deze technieken, maar nu ik het in het echt heb gezien spreekt het meer tot de verbeelding.

Back to top