Nieuws

Nicole Koks: ‘GAW maakt inzichtelijk wat opgave voor boer is én wat niet’

Met het Gebiedsdocument Agrarisch Waterbeheer (GAW) is eindelijk helder wat de wateropgave per gebied voor agrariërs is. Dat zegt Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord Oost over de analyses gemaakt in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “Boeren en tuinders werken al hard aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Goed dat we nu weten wat onze portie is en wat op het bordje ligt van andere partijen.” 

Mijlpaal voor DAW: agrarische wateropgave in kaart gebracht via GAW's

Per gebied de waterkwaliteit- en bodemopgaven voor boeren en tuinders in kaart brengen: het was één van de belangrijkste opdrachten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in de afgelopen periode. Inmiddels ligt voor vrijwel ieder waterschapsgebied een Gebiedsdocumenten Agrarische Waterbeheer (GAW) door het DAW. Een belangrijke mijlpaal, volgens trekker Giselle Snels. “In het begin was samenwerking tussen agrariërs en waterschap niet overal vanzelfsprekend, daar is verandering in gekomen.”

Resultaten zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland

Zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland: ‘Ondanks groei van de bedrijven, droogte en muizen toch goede resultaten’.

Minder jongvee, hogere benutting meststoffen, meer weidegang, hogere melkproductie, afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland 2016-2021.
 

Webinar: Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland

Perceel te nat of juist te droog? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Gebiedsmakelaars Daniël Nieuwenhuis (waterschap Rijn en IJssel) en Henk Jolink (LTO Noord) zitten klaar om antwoord te geven op jouw vragen tijdens het webinar Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland op maandagavond 5 juli. Meld je hier aan. 

Maatregel op DAW-kaart beste H20-vakartikel

Het vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van een kaart die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen. Deze kaart is gebaseerd op de landbouwmaatregelen opgesteld door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

 

Maatwerk bij maatregelen één van de succesfactoren van ‘Perceelemissie in de hand’

‘Mooi om te zien hoeveel energie er zit bij de pilotbedrijven die maatregelen nemen om perceelemissie tegen te gaan om het oppervlaktewater schoon te houden’. Dat was de eerste reactie van dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân na de kennismaking donderdag 27 mei met een delegatie van deelnemers van het project ‘Perceelemissie in de hand’. Dit is één van de projecten, in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar Wetterskip Fryslân bij betrokken is.

Omslag in denken: 'Bemesten naar wat gewas nodig heeft'

LLTB-bestuurder Peter van Dijck pleit voor een denkomslag in Limburgse grondwaterbeschermingsopgaven: "Van 'wat kan ik aan mest plaatsen' naar 'wat heeft mijn gewas precies nodig'. De boeren en tuinders in kwetsbare gebieden staan met de krappe bemestingsnormen en (te) hoge uitspoeling van nitraat voor een grote opgave. Met het project Duurzaam Schoon Grondwater kunnen we daaraan bijdragen.
 
Back to top