Nieuws

Hoe werk je groenbemesters nou het beste onder?

We zien steeds vaker groenbemesters als vast onderdeel van het teeltplan. Groenbemesters kunnen veel voordelen bieden voor de bodemgezondheid en daarmee aan de bodem- en klimaatweerbaarheid. Maar hoe werk je die groenbemesters nou het beste onder? Hierover organiseerde we vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een velddemo.

"Het kost maar een uurtje van je tijd!"

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van de bodemgezondheid. Daar weet de 27-jarige Jur Veenink uit Zeewolde alles van. Naast een breed scala aan gewassen is er op het biologische akkerbouwbedrijf van hem en zijn vader ook veel ruimte voor groenbemesters. Hij ziet de online cursus van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), die in samenwerking met de WUR is ontwikkeld, als een mooie kans om de kennis weer wat op te frissen.

Volgende Bodemscheurkalender verschijnt in 2025

Haak nu aan voor een bijdrage aan deze editie

 

Het besluit is gevallen: de volgende editie van de Bodemscheurkalender verschijnt in 2025! Je leest het goed, 2025. De initiatiefnemers zijn al begonnen met de voorbereidingen. Voor deze editie creëren ze nu meer mogelijkheden om mee te doen met de productie en verspreiding van de Bodemscheurkalender 2025 (BSK) of om deze los te bestellen.

Mechanische onkruidbestrijding: ‘Denken als een akkerbouwer’

Mechanische onkruidbestrijding (mo) bij de teelt van mais in het Friese veenweidegebied levert een flinke uitdaging op. Qua weer, qua timing én de juiste machines. Met nog een jaar voor de boeg gingen de deelnemers van het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt Veenweide Fryslân (PSV) een project vanuit het innovatieteam Veenweide Fryslân) daarom met Christoffel den Herder, dé deskundige op het gebied van mechanische onkruidbestrijding, een kijkje nemen bij één van de machinefabrikanten op dit terrein: Lemken in Alpen, Duitsland.

Partijen blijven werken aan voldoende en schoon water

Tijdens de DAW Waterkaravaan op vrijdag 8 december, ondertekenden provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en LTO Noord een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Met de ondertekening bevestigen de partijen gezamenlijk te blijven werken aan voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater in de provincie Fryslân. Met nieuwe projecten, financiële middelen en een gebiedsgerichte aanpak kunnen boeren en tuinders de juiste bodem- en watermaatregelen nemen.

Video | Ken jij de verschillen tussen een ploeg en een ecoploeg?

Ploegen doe je om grond te keren, gewasresten onder te brengen en een zaaibed te creëren. Dit kan op kleigrond in het najaar, zodat de vorst kan inwerken op de kluiten, maar ook in het voorjaar. Een minder intensieve grondbewerking is het toepassen van een ecoploeg. Maar wat is precies het verschil? Wanneer zet je welke machine in om het juiste effect te behalen?

Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, geeft in onderstaande video antwoord op deze vragen. Hoor daarnaast meer over het nut van ondergronders en vorenpakker voor goed bodembeheer.

Voelbare energie op DAW Dialoog Dag

De energie was voelbaar op de DAW Dialoog Dag! Betrokkenen bij agrarisch waterbeheer uit heel Nederland kwamen woensdagmiddag 29 november bij elkaar. De bijeenkomst markeerde tien jaar Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Informatieavond 14 december: Kosten verminderen met een gezonde bodembiologie

Als je bodem gezond is, zijn minder middelen buiten de bedrijfskringloop nodig en zijn gewassen beter bestand tegen allerlei vormen van stress. Kortom: gezonde bodem, gezonde plant en potentiële kansen voor jou als boer. Dat is waar je met regeneratieve landbouw naartoe werkt. Maar waar begin je?

Back to top