Nieuws

Velddemo mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien

Meer weten over mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien? Kom dan naar de velddemonstratie eggen en schoffelen op donderdagavond 15 juni in Usquert. De velddemo wordt georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, in samenwerking met adviesbureau Ceres Horti Advice en De Groot en Slot.

Driftreductie: een win-winsituatie voor het milieu én je portemonnee

Dit artikel is onderdeel van de campagne #emissiereductiesprint. In deze campagne tonen we praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

Online mediacampagne zet in op het verminderen van emissie via erf, perceel en drift

De dalende trend in normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stagneert. Dat is zorgelijk voor het milieu en voor de sector. Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, starten BO Akkerbouw, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland vandaag (31 mei 2023) de online mediacampagne #Emissiereductiesprint.

DAW bodemadvies gaf deze akkerbouwer de doorslag om 500 bomen te planten

Met het gratis en onafhankelijk bodemadvies via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden boeren en tuinders aan het denken gezet en krijgen ze soms zelfs energie voor nieuwe plannen. Zoals Levien Jacobs, akkerbouwer en deelnemer aan het DAW-project Bodem als Basis. Dankzij het bodemadvies kreeg hij een een goed beeld van bomen- en notenteelt en dat gaf de doorslag om een andere weg in te slaan. Levien Jacobs die als vijfde generatie het akkerbouwbedrijf in het Zuid-Hollandse Den Bommel van zijn vader overneemt zocht naar een nieuwe tak: maar wat? 

Uitbreiding van Limburgse demo toekomstbestendige maisteelt

Hoe kunnen we mais blijven telen zonder dat we met de teelt de bodem en omgeving nadelig beinvloeden? Daar wordt al ruim vijf jaar aan gewerkt binnen het project Grondig Boeren met Mais. In Limburg is projectleider Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten betrokken bij de demo's. Op vijf verschillende 'satellietbedrijven' worden onder haar leiding demo's uitgevoerd met als doel een rendabele maisteelt zonder nadelige invloeden op de omgeving.

Jouw hulp voor aanvraag subsidie water in Overijssel

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland en wil je subsidie aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan waterbeschikbaarheid? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden op jouw bedrijf? Informeer dan bij onze gebiedsmakelaars Marisca en Henk of bekijk de website: dawoostnederland.nl.

Subsidie voor diverse maatregelen

Er is subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen, denk bijvoorbeeld aan:

Deze Overijsselse subsidie versterkt de waterbalans op jouw percelen

Investeringen in materialen, bodem of bedrijfsadvies

Natte stukken op jouw perceel? Of wil je zomers juist meer water beschikbaar hebben voor jouw gewas? In Overijssel gaat er nu een nieuwe subsidieregeling open voor investeringen in materialen, bodem of een bedrijfsadvies voor maatregelen die de waterbalans en bodem kunnen versterken.

Video: Groenbemester onderwerken op kleigrond

Dat groenbemester een positief effect heeft op het behoudt van structuur en bodemleven in zandgrond is bekend. Maar wat is het effect op kleigrond? Na verschillende grondbewerkingen heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar de groenbemesters rogge en Italiaans raaigras in stroken op kleigrond geteeld. Ook is er een strook zonder groenbemester.

Behoefte aan het delen van kennis in de sector

In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ontstaat steeds meer behoefte aan onafhankelijke kennis. En door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen. Vaak komt het aanbod van kennis nog niet eenduidig bij de werknemers en werkgevers terecht. Dit zien wij als een gemiste kans en daarom is een jaar geleden met negen partners de krachten gebundeld. Deze partners zijn Aeres, Boerderij van de Toekomst, Centre of Expertise Groen, Praktijkcluster Agro C.I.V. Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO Nederland, Vollegrondsgroentenet, Talentoogst en BO Akkerbouw.

Eerste bijeenkomst voor DAW demodeelnemer Albert Jan uit Anderen

Melkveehouder,- akkerbouwer,- en loonwerker Albert Jan Knijp houdt donderdag 1 juni zijn eerste bijeenkomst als deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijf. Hij houdt een demo met twee machines voor mechanische onkruidbestrijding in mais. Samen met Martin Heerema van Agro Bio Solutions demonstreert Albert Jan de Ecoweeding Spike Rotoweeder en de APV SV 1200 M1 wiedeg. Benieuwd naar de evaringen van Albert Jan over mechanische onkruidbestrijding in mais?

Back to top