Nieuws

Realistisch en praktisch, dat loont in Grondig Boeren met Maïs

Grondig boeren met maïs

'Met dit project willen we vooruitstrevend zijn én realistisch. Een project moet namelijk wel aanslaan.' Aan het woord is Jacqueline Ulen, een van de leden van het projectteam rond  ‘Grondig boeren met mais’.

Andere meststof en beweidingssysteem: bedekking van perceel veel beter

Voor het eerst gebruikt melkveehouder Joost van Herwijnen dit jaar ureum-kunstmest op zijn perceel. "Het werkt op mijn land veel beter dan het nitraathoudende KAS. Dat zie ik aan de hergroei in het weiland en de kuiluitslagen."
 

Computergestuurde drainage is veelbelovend

Foto: Joost de la Court, Nieuwe Oogst

Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.

Nationale Bodemtop op 11 september

Op 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems en gaat zij met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we samen kunnen bereiken dat de Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.
Ook u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1 in Rotterdam. De ontvangst is om 9 uur en het programma start om 9.30 uur.

Excursie DAW naar Zuiderzeeland

Foto: WUR

Op vrijdag 23 augustus rijdt de Waterkaravaanbus vanuit het Zeeuwse Colijnsplaat naar Waterschap Zuiderzeeland en Proeftuin Agro Ecologie en Technologie van Wageningen UR in Lelystad. Daar doet de Wageningen Universiteit onderzoek naar groene gewasbescherming, strokenteelt en kerende en niet-kerende bodembewerking. Wie meerijdt krijgt de laatste resultaten en tips hierover.

Excursie onderzaai/ vanggewas in Gelderland

Wat is goed voor de bodem, de structuur, doorworteling en hoeveelheid organische stof? Op het demoveld in Schalkhaar (Deventer) worden diverse onderzoeken en proeven gedaan naar o.a. onderzaai van een vanggewas in mais. Op het perceel worden proeven gedaan met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, denk aan bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder onderzaai van groenbemesters, rotatieteelt en gebruik van organisch materiaal zoals Bokashi.

Peilgestuurde drainage houdt vocht in de bodem

Het land is nog groen op de percelen van Nico Neppelenbroek. Een zelfbedacht systeem van peilgestuurde drainage houdt het vocht in de bodem van maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. Daardoor hoeft de agrarier de regenhaspel op de gedraineerde percelen niet uit te rollen. Maatschap Neppelenbroek is een demonstratiebedrijf Boeren met bodem en water van het DAW. Het doel: een hogere landbouwproductie en verbeterde waterkwaliteit- en kwantiteit. 

Focus op de praktijk bij bodemopleiding DAW en stichting Veldleeuwerik

Negen agrarische adviseurs volgen momenteel de opleiding bodemcoach. De opleiding is met dank aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld in samenwerking met stichting Veldleeuwerik en Aeres Hogeschool. De adviseurs willen agrariërs nog beter kunnen adviseren over wat nodig is voor een gezonde bodem en goede gewasopbrengst. Wat leren de toekomstige bodemdeskundigen precies? 8 vragen aan initiatiefnemer Henk Westerhof van Stichting Veldleeuwerik.

Back to top