Nieuws

Grondig onderzoek naar leven in de bodem

Twee studenten Tuin en Akkerbouw aan de HAS Hogeschool zijn hun studies aan het afronden bij ZLTO. Zij werken mee aan het project Leve(n)de Bodem en gaan bij een drietal ZLTO ondernemersgroepen in Noord-Brabant de bodem in kaart brengen.

Studenten aan de slag voor jouw bodem
 

Van twee wallen eten met gras en bomen

Soms is één plus één meer dan twee. De combinatie van melkveehouderij en boomteelt zou dit ook kunnen zijn. Om van twee wallen te kunnen eten zijn wel enkele aanpassingen nodig.
 

Polderboer bewuster van water en bodem

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland werken sinds 2014 samen in het Actieplan Bodem en Water. Boeren leren in het actieplan van elkaar en van specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water.
 
Lees meer over leeerpunten uit het actieplan op de site van LTO Noord

De succesfactoren van het Friese project Schoon Erf, Schoon Water

Het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ in Friesland telt maar liefst 1600 deelnemers. Dat het project zo’n groot succes zou worden, had niemand durven dromen. ‘Dit is een geweldige stap in de goede richting naar schone erven’, zegt Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Wat maakt dit project tot zo’n groot succes?

Project ‘Schoon erf, schone sloot’ werkt aan emissievermindering bloembollenerven

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hebben de waterschappen normoverschrijdende gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen die in de bloembollenteelt worden gebruikt aangetroffen. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het met name gaat om middelen die op het erf worden gebruikt bij het ontsmetten van de bloembollen voor planten. ‘Het was tijd voor actie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met ondernemers in de kop van Noord-Holland in gesprek gegaan.

Bodemvruchtbaarheid: Kiek'n bi'j de Noabers

Kiek'n bi'j de Noabers, dat was het motto van een bijeenkomst op 12 april in Meddo, van landbouw- en veeteeltbedrijven in Winterswijk, in het stroomgebied van de Bovenslinge en omgeving, en Duitse vakgenoten uit de omgeving Südlohn. Er waren ongeveer 20 Nederlandse en 20 Duitse boeren aanwezig.
 

'Helft boeren wil bodem verbeteren'

Foto: NIeuwe Oogst

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek, een landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren.
 
Meer informatie op de website van Nieuwe Oogst

 

Waterkaravaan bezoekt projecten Bewust Gouwe Wiericke en kringloopboeren Midden Delfland

Op donderdag 5 april reisde de Waterkaravaan-bus af naar Zuid-Holland voor een uitwisseling tussen het DAW-project Bewust Gouwe Wiericke en het project kringloopboeren in Midden Delfland. In beide projecten werken melkveehouders binnen studiegroepen aan het optimaliseren van de bedrijfseconomie en het minimaliseren van verliezen van nutriënten. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van boeren, adviseurs, onderwijs en waterschappen was aanwezig.

Back to top