Nieuws

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Op maandag 24 september stelt provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen.

Deze subsidieregelingen staan open van maandag 24 september t/m maandag 19 november.

Acht ton voor opvang restwater in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland kent 800.000 euro subsidie toe aan het project `Beperking piek-emissie naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland'.

Binnen dit project worden op akkerbouw- en fruitteeltbedrijven reinigingsinstallaties voor land bouwspuiten aangelegd zoals een phytobak, eventueel in combinatie met een wasplaats of vloeistofdichte vloer. Het restwater wordt hiermee op een verantwoorde manier opgevangen en verwerkt waardoor er geen emissie naar het oppervlaktewater plaatsvindt.

Makkelijker waterbeheer door sensoren in de grond

Het kost veel tijd. Plannen maken om duurzaam waterbeheer op je bedrijf te regelen. Je bent afhankelijk van heel specifieke gegevens en die zijn er maar beperkt. Door sensoren te plaatsen in de grond hopen we dit een stuk makkelijker te maken.
 

Zelf je sloot monitoren met een app

Waterkwaliteit in sloten monitoren met een app

Kan ik mijn vee uit mijn sloten laten drinken? Hoe staat het met het beheer van mijn oevers? Houd ik mijn meststoffen goed op het land? Er is een proef gestart om antwoord op deze vragen te krijgen. Boeren uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-project Bewust boeren in Gouwe Wiericke zoeken naar de antwoorden via de slotenmonitoringsapp.
 
Na het installeren van de app op je smartphone, voer je de locatie van de sloot in en verschijnen er vragen op het scherm. Wat is de bedekking van waterplanten? Welke soorten zie je? Is het water helder?
 

Hoe overleeft mijn grasland de droogte?

Ruim 50 melkveehouders waren dinsdag 14 augustus aanwezig bij de graslanddemo op het bedrijf van familie van der Wind in Woudenberg. In drie workshops werd het thema ‘hoe overleeft uw grasland de droogte?’ toegelicht. ‘Droogte is op dit moment een actueel thema, goed om het hier met elkaar over te hebben en kennis te delen. Iedereen met (gras)land komt voor vragen te staan: hoe haal ik dit jaar nog een maximale oogst en wat moet ik anders gaan doen voor de toekomst’ geeft Johan Kranenburg van K&G advies aan.  

Uitnodiging Graslanddemo in Woudenberg

Thema: Hoe overleeft uw grasland de droogte?

Op dinsdag 14 augustus vinden er diverse graslanddemo's plaats bij Fam Van der Wind in Woudenberg. Tussen 13.30 uur en 15.30 uur worden de volgende demo's gegeven:

1) Graslandvernieuwing: wanneer noodzakelijk, succesvol doorzaaien, demo machines graslandverbetering, onkruidbestrijding, planning
2) Waterbeheer: werking van nieuwe boerenstuwtjes op het demobedrijf
3) Gebruik van droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsel. Nut en noodzaak.

POP subsidie voor loonwerkers en landbouwers in Gelderland

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering.

Regeling landbouwers
De regeling voor de landbouwers loopt van 17 augustus 2018 tot 17 september 2018 en werkt volgens het tenderprincipe.

Tour met waterkaravaan bus door Drenthe

Woensdag 18 juli reed de Waterkaravaan bus met bestuurders en medewerkers van provincie, waterschappen en LTO door Drenthe. Bij diverse projecten van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werd gestopt om ervaringen en resultaten te delen. Melkveehouders, een bessenteler en een glastuinder gaven toelichting op hun bijdrage aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem. ‘Er zijn veel goede gesprekken gevoerd, wij kijken terug op een geslaagde dag.

Een bezoek van onze Zuiderburen aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het programma Water-Land-Schap kortgeleden gelanceerd. Het doel van dit programma is het oplossen van problemen met water in landelijke gebieden. Dit doen zij in samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders. Op 5 juli brachten zij een bezoek aan het Nederlandse ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ (DAW). Beide projecten hebben veel raakvlakken, tijd om informatie en kennis uit te wisselen.

Back to top