Nieuws

DuurSaam Glashelder' voor minder emissie in Drenthe en Groningen

Foto: LTOglaskrachtnederland.nl

Het doel van het project 'DuurSaam Glashelder' is om een duurzame bedrijfsontwikkeling van de tuinbouw hand in hand te laten gaan met het verminderen van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater.
 
In 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen meer plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen met 90% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. In 2018 moet het aantal overschrijdingen met 50% zijn afgenomen.

Flinke impuls voor uitvoering DAW

Tijdens hun excursie op Proefboerderij Vredepeel deelden Peter Heij (DG Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid Raad van Bestuur Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO) mee dat zij de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer samen gaan oppakken via het Supportteam DAW. Dit team gaat met agrariërs in het hele land aan de slag voor het beschikbaar houden van goed en voldoende water en voor een goede bodemkwaliteit.

DAW-betrokkenen op excursie in Limburg

Vandaag vindt de jaarlijkse DAW-excursie plaats. De aanwezigen bezoeken twee akkerbouwbedrijven op het zuidelijk zand van Limburg en Noord Brabant. Men start op de proefboerderij Vredepeel van Marc en Brigitte Kroonen in het Limburgse Vredepeel. Dit bedrijf voert onderzoeken uit onder andere naar gewasbescherming, bemesting, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid en watergebruik. Na de middag gaat de groep in de speciale DAW Waterkaravaan bus naar het nabij gelegen akkerbouwbedrijf van Harrie Geling in het Brabantse Oploo. Dit bedrijf neemt deel aan ‘Schoon Water Brabant’.

OPTIcow: tool voor overzicht

Je bent een melkveehouder en wil de juiste beslissingen nemen voor jouw bedrijf. Maar overzicht houden is lastig, want er zijn zo veel verschillende volgsystemen en kengetallen. Dat verandert nu met de tool OPTIcow. Leer er meer over in deze video.
 

Melkveehouder aan zet bij mestverwerking

'Evenwicht op de mestmarkt, maar daar moeten we wel wat voor doen!' Het aanjagen, adviseren over en faciliteren van initiatieven rond mestverwerking is een belangrijke zaak.

Pilot met nieuwe meststoffen

Met het project ‘Een kunstmestvrije Achterhoek’ streeft LTO Noord samen met andere partijen in de Achterhoek naar het sluiten van kringlopen. Onder meer door het benutten van meststoffen die vrijkomen bij mestverwerking. Het plan is om volgend jaar met een pilot te beginnen. Projectleider Kees Kroes is betrokken bij dit initiatief. 

Criteria voor 'schoon' agrarisch erf

Maatlat schoon erf

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.
 
Meer informatie op de website van Maatlat Schoon Erf

Slim hergebruik van water - van nat naar droog

Graszodenkweker Leon Steenbergen bedacht jaren geleden al een systeem om met water uit natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water. Want dat was zijn probleem: aan de ene kant van zijn bedrijf was het te nat en aan de andere kant te droog.
 
Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo hoeft hij op de droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.
 

‘Met simpele acties kan ik mijn CO2-uitstoot verlagen’

De klimaatdiscussie wordt wereldwijd steeds heviger. Niet alleen overheden, maar ook markpartijen en consumenten stellen steeds meer eisen aan de uitstoot van broeikasgassen. Daar kun je beter op tijd op inspelen, vindt melkveehouder Toon Hulshof uit Lievelde.

De Waterkaravaan op bezoek bij DAW-projecten in de Achterhoek

Op 12 oktober trok de Waterkaravaanbus met onder meer waterschappers, beleidsmedewerkers en een buitenlandse delegatie van vier Denen door de Achterhoek om de pilot ‘Klimaat Klaor’ en het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ te bezoeken. Gebiedsmakelaar Richard Trenning van het Waterschap Rijn en IJssel vertelde in Lichtenvoorde over het initiatief ‘Klimaat Klaor’, dat als doel heeft om integraal te werken aan klimaat- en waterbewustzijn in het gebied en dit om te zetten naar concrete actie.

Back to top