Nieuws

De bodem als spons

Het belang van een goede bodem zit bij elke boer wel tussen de oren. Een goede bodem vormt immers de basis. Kennisuitwisseling met andere boeren? Ook dat is niet nieuw. Bewijs daarvan zijn de studiegroepen die al jaren bestaan. Maar hoe krijgen deze boeren nu echt praktische handvatten voor bijvoorbeeld het verduurzamen en het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem op het eigen bedrijf?

Saskia Veldman van DLV Advies had daar wel ideeën bij. In 2016 is zij als projectleider van het project ‘De bodem als spons’ gestart met een groep melkveehouders uit Overijssel.

‘Academie’ helpt praktisch perceelsemissie tegen te gaan

Greppel om perceelemissie te beperken

‘Of we nou willen of niet, de buien worden heviger. Daarom kunnen we niet meer gezond ondernemen zonder te greppelen.’ Dat is de overtuiging van Kees Vrolijk, akkerbouwer in het Brabantse Fijnaart.

Aardappelboer: goed gesprek met Schouten over vaste mest

Aardappelboer Menko van Zwol uit het Groningse Spijk was een van de 15 genodigden op het Bodemtop-ontbijt van minister Carola Schouten, voorafgaand aan de eerste nationale Bodemtop in Rotterdam. Van Zwol sprak met haar over mest. “Ik vroeg haar om meer ruimte voor het aanvoeren van vaste mest. Daarmee kunnen boeren werken aan een betere bodem.”

 

Realistisch en praktisch, dat loont in Grondig Boeren met Maïs

Grondig boeren met maïs

'Met dit project willen we vooruitstrevend zijn én realistisch. Een project moet namelijk wel aanslaan.' Aan het woord is Jacqueline Ulen, een van de leden van het projectteam rond  ‘Grondig boeren met mais’.

Andere meststof en beweidingssysteem: bedekking van perceel veel beter

Voor het eerst gebruikt melkveehouder Joost van Herwijnen dit jaar ureum-kunstmest op zijn perceel. "Het werkt op mijn land veel beter dan het nitraathoudende KAS. Dat zie ik aan de hergroei in het weiland en de kuiluitslagen."
 

Computergestuurde drainage is veelbelovend

Foto: Joost de la Court, Nieuwe Oogst

Boeren experimenteren samen met waterschappen op verschillende plekken in Nederland met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatverandering. In het Overijsselse Stegeren ligt een proef met computergestuurde, regelbare drainage.

Nationale Bodemtop op 11 september

Op 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems en gaat zij met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we samen kunnen bereiken dat de Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.
Ook u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1 in Rotterdam. De ontvangst is om 9 uur en het programma start om 9.30 uur.

Excursie DAW naar Zuiderzeeland

Foto: WUR

Op vrijdag 23 augustus rijdt de Waterkaravaanbus vanuit het Zeeuwse Colijnsplaat naar Waterschap Zuiderzeeland en Proeftuin Agro Ecologie en Technologie van Wageningen UR in Lelystad. Daar doet de Wageningen Universiteit onderzoek naar groene gewasbescherming, strokenteelt en kerende en niet-kerende bodembewerking. Wie meerijdt krijgt de laatste resultaten en tips hierover.

Back to top