Nieuws

Jouw hulp voor aanvraag subsidie water in Overijssel

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland en wil je subsidie aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan waterbeschikbaarheid? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden op jouw bedrijf? Informeer dan bij onze gebiedsmakelaars Marisca en Henk of bekijk de website: dawoostnederland.nl.

Subsidie voor diverse maatregelen

Er is subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen, denk bijvoorbeeld aan:

Deze Overijsselse subsidie versterkt de waterbalans op jouw percelen

Investeringen in materialen, bodem of bedrijfsadvies

Natte stukken op jouw perceel? Of wil je zomers juist meer water beschikbaar hebben voor jouw gewas? In Overijssel gaat er nu een nieuwe subsidieregeling open voor investeringen in materialen, bodem of een bedrijfsadvies voor maatregelen die de waterbalans en bodem kunnen versterken.

Video: Groenbemester onderwerken op kleigrond

Dat groenbemester een positief effect heeft op het behoudt van structuur en bodemleven in zandgrond is bekend. Maar wat is het effect op kleigrond? Na verschillende grondbewerkingen heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar de groenbemesters rogge en Italiaans raaigras in stroken op kleigrond geteeld. Ook is er een strook zonder groenbemester.

Behoefte aan het delen van kennis in de sector

In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ontstaat steeds meer behoefte aan onafhankelijke kennis. En door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen. Vaak komt het aanbod van kennis nog niet eenduidig bij de werknemers en werkgevers terecht. Dit zien wij als een gemiste kans en daarom is een jaar geleden met negen partners de krachten gebundeld. Deze partners zijn Aeres, Boerderij van de Toekomst, Centre of Expertise Groen, Praktijkcluster Agro C.I.V. Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO Nederland, Vollegrondsgroentenet, Talentoogst en BO Akkerbouw.

Eerste bijeenkomst voor DAW demodeelnemer Albert Jan uit Anderen

Melkveehouder,- akkerbouwer,- en loonwerker Albert Jan Knijp houdt donderdag 1 juni zijn eerste bijeenkomst als deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijf. Hij houdt een demo met twee machines voor mechanische onkruidbestrijding in mais. Samen met Martin Heerema van Agro Bio Solutions demonstreert Albert Jan de Ecoweeding Spike Rotoweeder en de APV SV 1200 M1 wiedeg. Benieuwd naar de evaringen van Albert Jan over mechanische onkruidbestrijding in mais?

Velddemo: Slimme Schoffeltechnieken in teelten

In de teelt van plantgewassen als o.a. sla, kool, geplante zaaiuien wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme cameratechniek om zowel tussen- als in de rij te schoffelen. Robotisering helpt hierbij middels plantherkenning en verschil tussen onkruid en cultuurgewas. Hierdoor is het mogelijk om een flinke reductie van inzet van chemie in de teelt te bewerkstelligen. Tijdens de velddemonstratie op 31 mei in Heerhugowaard tonen en bespreken we diverse merken en technieken naast elkaar in de sla. Zien we jou daar?

Dit is de meerwaarde van kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er ook nog een verdienmodel achter deze manier van landbeheer?

Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

In een veranderend klimaat is het belangrijk de bodemkwaliteit en bewerkbaarheid zeker te stellen ondanks de grillige weersinvloeden. De hoofdgrondbewerking vraagt hierin steeds meer om een aangepaste strategie en techniek. Tijdens de velddemonstratie werden een aantal innovatieve technieken getoond die het mogelijk maken om vanuit een wintergroene bedekking in relatief korte tijd en heel oppervlakkig de hoofdgrondbewerking uit te voeren.

Resultaten te mooi om waar te zijn? Deze melkveehouder zet de genomen maatregelen binnen Lonend Werken in ieder geval door

Wil jij weten wat de voordelen zijn van een intensieve samenwerking tussen boer en loonwerker? Ben je ook nieuwsgierig welke adviezen melkveehouders kregen voor een betere ruwvoerwinning? En hoe het lukte om minder kunstmest te gebruiken en toch de ruwvoerwinning op peil te houden? Leer van de ervaring en kennis die boeren en loonwerkers deden binnen het DAW-project Lonend Werken en download de factsheet.

Velddemo: De voordelen van spaakwielbemesten

Stikstof ligt onder een vergrootglas en was bovendien behoorlijk prijzig de afgelopen periode. Met spaakwielbemesting, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare stikstof, is het mogelijk om dezelfde gewasopbrengst te bereiken met een lagere gift. Met eigen ogen zien hoe dat in de praktijk werkt? Kom dan naar de velddemo spaakwielbemesten op donderdag 11 mei, op het tarweperceel van Mts Zikken aan de zuidkant van Exloo.
 
Back to top