Nieuws

Webinar effectieve spuittechnieken met praktische voorbeelden

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer houdt in samenwerking met BO Akkerbouw en LTO Nederland op maandagavond 21 februari het webinar 'Effectieve spuittechnieken en praktische oplossingen voor emissiearme toepassingen'. 

Herman Krebbers (Delphy) geeft in dit webinar een toelichting op de onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van verschillende emissie-arme spuittechnieken.

Boekje over ervaringen met akkerbouwmechanisatie van de toekomst

In de publiek private samenwerking SMARAGD zijn ervaringen opgedaan onder andere met strokenteelt, vaste rijpaden en het oogsten van aardappels met autonome lichtgewicht machines. De resultaten zijn gebundeld in een boekje, die via deze link te lezen is.

Hoe werk jij je vanggewas onder? Vul de enquête in en maak kans op gratis demo

Het is alweer februari en die maand staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. Het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel wil in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Achterhoek, LTO Noord en de Innovatieve Cooperatie ervaringen en kennis van agrarische ondernemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart brengen. Doe mee met de enquête en maak kans op een gratis bewerking op jouw land. 

Tjeerd Hoekstra nieuwe DAW-regiocoördinator Friesland

“Boeren deelgenoot maken van de opgaves en daarmee ook van de oplossing. Dat is de uitdaging van een DAW-regiocoördinator”, vertelt Tjeerd Hoekstra, projectleider binnen LTO Noord. Begin 2022 nam hij het stokje over van Bouwe Bakker als regiocoördinator Friesland binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Inspiratie opdoen in het veld. Agrariërs uit Aarlanderveen verkennen toekomstige mogelijkheden tijdens excursies.

Boeren in de Polder Aarlanderveen (Zuid-Holland) werken samen aan een beter toekomstperspectief. Het gebied heeft te maken met verschillende maatschappelijke- en gebiedsopgaven. De agrariërs en andere grondgebruikers in dit gebied willen een duurzaam perspectief voor de komende decennia; voor de volgende generatie.
 

Glastuinbouw film: ‘kleine lekkage, grote gevolgen’

In meerdere tuinbouwgebieden in Nederland ligt de kwaliteit van het oppervlaktewater letterlijk en figuurlijk onder een vergrootglas. Vanwege de aanwezigheid van kassen wordt bij normoverschrijdingen vaak gewezen naar de glastuinbouw; soms terecht, maar vaak ook niet. Het belangrijkste dat telers kunnen doen is zeer alert zijn op de waterstromen op hun bedrijf.

Digitale keuzehulp voor bodemmaatregelen

Het digitale hulpmiddel de GezondGewastool helpt akkerbouwers bij het kiezen van de meeste effectieve bodemmaatregelen bij bepaalde ziekteproblemen. Uitproberen? Ga direct naar de tool.

‘Voor agrarische jongeren logisch om bij het DAW betrokken te zijn’

‘Binnen de agrarische sector ken ik geen enkel project dat zo groot opgezet en zo hot is als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, stelt Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). ‘Als tweede land- en tuinbouworganisatie van Nederland is het niet meer dan logisch om nauw bij het DAW betrokken te zijn’, geeft hij in onze serie ‘In gesprek met’ aan.

Succesvolle proef tegen droogte op hoge zandgronden: overtollig water in de bodem pompen

Lokale agrariërs in ’t Klooster gaan vanaf deze week door met de proef, die in 2021 gestart is, om de droogte te bestrijden in het gebied. In de proef wordt overtollig water niet afgevoerd naar de grote rivieren, maar wordt het in de bodem gepompt. De proef is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met LTO Noord, drinkwaterbedrijf Vitens en Provincie Gelderland. Vanwege de positieve effecten van vorig jaar, wordt het dit jaar op grotere schaal voortgezet.

Meer over bodemverdichting: Aequator deelt kennis tijdens webinar

Aequator Groen & Ruimte houdt in het eerste kwartaal van 2022 vier online cursussen over goed bodembeheer. De eerste webcursus is op 17 februari en gaat over bodemverdichting. Een tweede webinar gaat in op het belang van bodemleven. Beide cursussen worden in maart nogmaals aangeboden.

Back to top