Nieuws

Geld in de zak of in de sloot? Melkveehouder Geert deelt ervaringen met boerenstuw

De grijze wolkendeken die de afgelopen weken het landschap vormde, maakte afgelopen vrijdag plaats voor een waterig zonnetje tijdens de velddemonstratie van melkveehouder Geert Stevens in Holten. Na een seizoen meten stelt Geert zichzelf de vraag: heeft hij geld verdiend als water met het plaatsen van een boerenstuw?

Gerjanne van Esveld nieuwe kennismatcher Melkveehouderij: ‘Kennis gezamenlijk op de juiste plek krijgen’

’s Ochtends in de stal, ’s middags werken aan uiteenlopende projecten voor jonge boeren; Gerjanne van Esveld ziet de melkveehouderijsector vanuit alle denkbare perspectieven. Sinds kort is ze begonnen als Kennismatcher Melkveehouderij bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere sector zou werken, dit is helemaal mijn ding’, aldus Gerjanne.

Fijn voor kustboeren: Deltares app meet nu ook zoutconcentratie

Naast het meten van nitraatconcentraties is ook het meten van zoutconcentraties in het water nu mogelijk met de Deltares Aquality app (voorheen Nitraat App). De app geeft gebruikers inzicht in de nutriëntenverliezen en kwaliteit van het water. Mede-ontwikkelaar Joachim Rozemeijer van Deltares: ‘Pas met inzicht op perceel niveau kun je aan de juiste oplossingen denken.’

Stikstofkraker aan het werk op DAW demobedrijf

Stikstof reduceren en de kringloop op je bedrijf zoveel mogelijk sluiten: hoe pak jij dat aan? Melkveehouders Julia en Jan Poppe uit Zwolle zochten als een van de eersten in Nederland de oplossing in een stikstofkraker. Deze maakt kunstmest van de ammoniak uit de mest van hun koeien. Hoe kijken Julia en Jan terug op het eerste seizoen met de kraker? ‘Het verdienmodel is zeker aanwezig’.

Velddemo grip op groenbemesters op 23 november

Groenbemesters dragen bij aan de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid. De planten beschermen  de bouwvoor tegen wind, regen en uitdroging. De levende wortels nemen vrije mineralen op uit de bouwvoor en voeden het bodemleven. De keuzes rondom groenbemesters, manier en tijdstip van vernietigen en het aanvullend stimuleren van bodemleven hebben invloed op de vertering en het vrijkomen van de opgenomen mineralen.

Let op! De velddemo gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere nader te bepalen datum.

 

Uitgebreid aanbod voor boeren en tuinders in DAW Kennisprogramma

Het DAW Kennisprogramma bevat een uitgebreid aanbod voor boeren en tuinders. Daarmee kunnen boeren en tuinders uit het hele land gratis bodemadviezen aanvragen, kosteloos in gesprek gaan met een onderzoeker, kiezen uit verschillende excursies en een online cursus volgen over groenbemesters.

Uitnodiging: Succesvol mechanisch onderwerken van groenbemesters 20 november

De teelt van groenbemesters wordt steeds meer een vast onderdeel in de bedrijfsvoering. Het levert namelijk een waardevolle bijdrage aan de bodem- en klimaatweerbaarheid. Hoe je winterharde groenbemesters succesvol vernietigd met de juiste kennis, strategie en techniek hoor je op 20 november tijdens de informatieochtend georganiseerd door het DAW en adviesbureau Ceres.

Kom 25 oktober naar de veldbijeenkomst sorghum in Ulvenhout

Op 25 oktober organiseert Bodem-Up Brabant een veldbijeenkomst over sorghum. We nodigen je graag uit om de lopende proef te komen bekijken.

Sorghum is een multipurpose gewas, dat niet alleen voor voedsel voor mens of melkvee zorgt, maar ook duurzaam bouwmateriaal en bodemvoeding oplevert. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere de lopende teeltproef worden getoond. Daarnaast worden in deze proef twee verschillende teeltwijzen onderzocht, namelijk reguliere en regeneratieve teelt.

Datum: woensdag 25 oktober 2023

Velddemo met zeven verschillende groenbemesters

Sinds de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het gebruik van groenbemesters een actueel onderwerp. Om stikstofkorting te voorkomen moeten er meer hectares groenbemesters worden ingezaaid, en later in het jaar. Binnen het nieuwe GLB is een grote rol weggelegd voor groenbemesters/vanggewassen die groen de winter doorkomen. Dit levert voor de Eco-regeling ‘groenbedekking’-punten op. Met als randvoorwaarde dat er op 1 maart een 80% levende groenbemester staat.

Actie op emissiereductie blijft hard nodig

Akkerbouwers activeren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel of drift te verminderen. Met dat doel deelden BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de afgelopen maanden kennis, tips en ervaringsverhalen via social media en vakmedia. De berichten uit de campagne zijn online 150.000 keer gezien door de doelgroep en hebben gezorgd voor 25.000 interacties. De website emissiereductiesprint.nu blijft actief en de campagne krijgt een vervolg.

Back to top