Nieuws

DAW-delegatie in Spanje: allemaal dezelfde uitdagingen

Vlnr: Dorine Kea, Toon van Kessel, Marc Balemans, Jacqueline Laumans, Toon Hulshof en Henk Jolink

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk Jolink (bestuurder LTO Noord) zijn weer op Nederlandse bodem. Ze kijken terug op een paar geslaagde, leerzame dagen in het Spaans Almería, waar ze kennis maakten met collega’s uit een groot aantal Europese landen. Ook bezochten ze een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Almeria.

Rapport over maatregelen van boeren tegen erfemissie

Het rapport 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' van BroosWater en CLM beschrijft het gebruik van de erfscans (voor gewasbescherming en voor nutriënten).

Een van de belangrijkste knelpunten rond erfemissie en gewasbescherming blijken te zijn dat 95% van de erven van teeltbedrijven verhard is . Dit geeft risico op afspoeling naar de sloot. Daarnaast leveren het vullen van de veldspuit en het inwendig en uitwendig reinigen van de veldspuit de grootste kans op emissies bij open teelten. Bij de veehouderij gaat het onder andere ook om de erfverharding en de opslag van kuilvoer en mest.

DAW-delegatie deelt kennis met Europese collega’s

 
Regiocoördinator Marc Balemans is van 29 tot en met 31 mei samen met vertegenwoordigers van LTO Noord-Regiobestuur Oost, de Provincie Gelderland, Vitens en een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Achterhoek aanwezig bij een Europese conferentie in het Spaanse Almeria. Deze delegatie mag vertellen hoe Nederlandse boeren samen met de waterschappen en de provincie werken aan voldoende, schoner water en aan een betere kwaliteit van de bodem. Uiteraard laten de andere Europese deelnemers zien hoe zij dat in hun land aanpakken. Kennisdeling op Europees niveau dus!

LTO blij met bodemstrategie minister Schouten

De Bodemstrategie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwoordt op vele punten de ambitie van LTO Nederland. In de Kamerbrief benoemt de minister nadrukkelijk de rol die de land- en tuinbouw kan vervullen in het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen.

Subsidieregeling voor agrariërs in Kromme Rijngebied, Gooi en Vechtstreek

Op 3 mei heeft het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. Agrariërs kunnen bij hun subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. ‘Ik denk mee met de boeren bij het opstellen van een initiatief en wat er komt kijken bij de subsidieaanvraag. Waar nodig breng ik ook boeren met elkaar in contact’, zegt watermakelaar Jan Oudshoorn van het collectief Rijn, Vecht en Venen.

Melkveehouders meten zelf effect van erfafspoeling in unieke pilot

Met een speciaal lakmoespapiertje meten twintig melkveehouders in de pilot ‘Metingen Erfafspoeling’ de effecten van erfafspoeling op hun eigen bedrijf. ‘Iedereen moet aan schoner water werken, dus de landbouw ook. Ik wil graag weten hoeveel vervuiling er op mijn erf aanwezig is en daarom doe ik mee aan deze pilot’, zegt deelnemer en melkveehouder Evert Luchtenbelt uit Wapenveld.

Onderbroektest voor het bodemleven

Hoe weet je of er voldoende bodemleven in de grond zit? Pak een schop, graaf een katoenen onderbroek in de grond, wacht drie maanden en als er niets van de broek is overgebleven, zit het goed met het bodemleven. 'Moeilijker is het niet', zegt André Hoogendijk van de KAVB.
 
 

Grondig onderzoek naar leven in de bodem

Twee studenten Tuin en Akkerbouw aan de HAS Hogeschool zijn hun studies aan het afronden bij ZLTO. Zij werken mee aan het project Leve(n)de Bodem en gaan bij een drietal ZLTO ondernemersgroepen in Noord-Brabant de bodem in kaart brengen.

Studenten aan de slag voor jouw bodem
 

Van twee wallen eten met gras en bomen

Soms is één plus één meer dan twee. De combinatie van melkveehouderij en boomteelt zou dit ook kunnen zijn. Om van twee wallen te kunnen eten zijn wel enkele aanpassingen nodig.
 

Polderboer bewuster van water en bodem

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland werken sinds 2014 samen in het Actieplan Bodem en Water. Boeren leren in het actieplan van elkaar en van specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water.
 
Lees meer over leeerpunten uit het actieplan op de site van LTO Noord

Back to top