Nieuws

'Waternormen voor landbouw kunnen we halen'

Veel boeren werken al mee om binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Progrannamanager Geert de Groot is dan ook optimistisch: 'We kunnen de waternormen halen.' Lees het hele interview met hem in de Veldpost.

Waterkaravaan-bus bezoekt toekomstige ‘DAW-bushaltes’ in Drenthe

Foto: Provincie Drenthe

Op woensdag 14 maart reisde de Waterkaravaan-bus vol met waterschappers, LTO-bestuurders, leden van de provincie Drenthe en agrarische natuurverenigingen naar voorbeeldbedrijf Neppelenbroek in Zuidwolde en de nieuwe wasplaats voor landbouwwerktuigen in Wapse. ‘Door het lezen van publicaties over peilgestuurde drainage en spoelplaatsen wist ik al heel wat over de werking van deze technieken, maar nu ik het in het echt heb gezien spreekt het meer tot de verbeelding.

Wasplaats 2.0 voor alle landbouwvoertuigen

Landbouwwerktuigvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse nam op vrijdag 16 maart een nieuwe wasplaats voor landbouwvoertuigen in gebruik. Nieuw aan deze wasplaats 2.0 is dat ook landbouwspuitmachines schoongemaakt kunnen worden. Agrariërs kunnen op de wasplaats hun machines reinigen en hoeven dat niet meer op eigen terrein te doen. Het afvalwater met resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt verwerkt op locatie. Dat zorgt voor minder vervuiling van het water, omdat er geen restanten van gewasbeschermingsmiddelen in sloten, kanalen en rivieren terechtkomen.

BedrijfsWaterPlan voor boer en water

Het project Koeien & Kansen ontwikkelt samen met ‘waterpartijen’ de BedrijfsWaterWijzer. Hiermee wordt de waterprestatie zichtbaar op de onderdelen erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar het grondwater, uit- en afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer. Op basis van deze analyse kunnen gewenste maatregelen worden geformuleerd, die kunnen worden opgenomen in een bedrijfswaterplan met concrete acties. Na uitvoering is het effect  hiervan met de BedrijfsWaterWijzer worden te monitoren.

Meer organische stof werkt positief in bodem

Het verbeteren van de organische stofbalans bij de maisteelt heeft positieve gevolgen voor de bodem. Het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ wijst dat uit. Het project is opgezet om te komen tot een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Met meer aandacht voor de organischestofbalans door aanvoer, groenbemester of vruchtwisseling met gras is het mogelijk de teruggang in stikstofgebruiksruimte op te vullen.

Wasplaats voor alle landbouwvoertuigen en -machines

In Wapse is door werktuigenvereniging De Noeste Vlijt in 2018 een nieuwe centrale wasplaats gerealiseerd. Op de locatie aan de Bareldsweg kunnen naast normale landbouwvoer- en werktuigen nu ook spuitmachines, poot- en zaaimachines en de inschuurapparatuur op verantwoorde manier worden schoongemaakt.

De 'reguliere'wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. hier kunnen de voer- en werktuigen schoongemaakt worden die nie tin aanraking gekomen zijn met gewasbeschermingsmiddelen.

Overijsselse melkveehouders scoren op milieu

Overijsselse melkveehouders hebben afgelopen drie jaar grote stappen gezet richting een schoner milieu. Zij hebben op bedrijfsniveau maatregelen genomen die goed zijn voor de eigen bedrijfsprestaties én voor maatschappelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht. Dat blijkt uit de positieve resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Perceelsemissie in de hand

Hoe voorkom je dat er gewasbeschermingsmiddelen via afspoeling in het oppervlaktewater terechtkomen? Over die vraag buigt zich al enkele jaren een groep akkerbouwers uit Noord-Friesland. Hun zoektocht wordt voortgezet in het project ‘Perceelsemissie in de hand II’.

Levendig debat over waterkwaliteit

Tijdens de tweede Steenwegsessie van de Unie van Waterschappen gingen waterschappers en vertegenwoordigers uit de drinkwatersector, landbouw, provincie en recreatiesector met elkaar in discussie over waterkwaliteit en schoon water.

Back to top