Nieuws

Waarom je naar deze excursie van de Boerderij van de Toekomst wilt

Wat is niet kerende grondbewerking (NKG)? En wat is het effect op het gewas, het zaaibed & de bodemstructuur en het bodemleven? Vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend. Je kan nu ook op excursie naar de regionale Boerderijen van de Toekomst in Valthermond en melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gelderland).
 

5 tips van afzwaaiende regiocoördinator Johan Elshof

Wie afscheid neemt, blikt terug: zo ook DAW regiocoördinator Johan Elshof die medio mei ZLTO verlaat om te genieten van zijn pensioen en dan ook zijn taken voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer neerlegt. Maar Elshof kijkt in onderstaand artikel ook vooruit en geeft zijn opvolger Michael van der Schoot en andere DAW-betrokkenen puntjes mee om over na te denken. 
 

166 boeren en tuinders investeren in bodem– en waterkwaliteit

Het DAW-project ‘uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ dat tot doel heeft om de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren, laat veelbelovende resultaten zien. In totaal hebben 166 boeren en tuinders geïnvesteerd in duurzame maatregelen die zijn samengevat in een factsheet door LTO Noord.

'Veel diverser kan het landelijk gebied in Nederland niet worden'

Carlo Vromans geeft, als senior projectleider bij het Kadaster en projectleider van de GLB Pilot Landbouwloket DAW, ondersteuning aan onder andere het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). “In die hoedanigheid heb ik in 2020 samen met Henk Bouman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het landbouwportaal Noord-Holland op te schalen. Op die manier heb ik al van dichtbij kunnen ervaren hoe een loket succesvol kan functioneren.”

Mest strooien met zo min mogelijk schade aan bodemstructuur

Het opbrengen van mest of compost in het voorjaar kan een waardevolle bijdrage leveren in de weerbaarheid van diverse gewassen, het stimuleren van bodemleven en tegelijk de inzet van kunstmest beperken. Hoe strooi je mest of compost in het voorjaar met zo min mogelijk schade aan de bodemstructuur? We lieten het zien tijdens de velddemo op donderdag 9 maart op een perceel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad.

Uitnodiging: Minder bodembewerking en chemie in de maisteelt

Met minder bodemwerking van blijvend grasland over naar maisteelt. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat is het effect hiervan op de ontwikkeling van de mais? En wat betekent het voor de bodem? Je hoort en ziet het op maandagochtend 24 april in Barchem op het perceel van akkerbouwer Erik Morgenstern.

Velddemo groenbemesters onderwerken in Rotstergaast

Groenbemesters hebben een belangrijke rol bij de bescherming van de bodem én bij het vasthouden van nutriënten na en voorafgaand aan de teelt van snijmaïs. De techniek om groenbemesters mechanisch onder te werken krijgt steeds meer belangstelling, zowel door de toename van technische mogelijkheden als door de maatschappelijke wens om chemische middelen zoveel mogelijk achterwege te laten. Welke keuzes, aandachtspunten en mogelijkheden er zijn, is te zien tijdens een velddemonstratie op vrijdagmiddag 21 april op een perceel van mts. Boon in Rotstergaast.

Glastuinbouw op weg naar sluiten waterkringloop

Via het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt de sector aan het sluiten van de waterkringloop in de kas. De ambitie is om in 2027 volledig gesloten te telen in de Nederlandse kassen. Al het water in de kas wordt dan volledig hergebruikt: er gaat geen druppel meer naar buiten. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een geheel gesloten waterkringloop is voor veel telers nog te risicovol omdat de kwaliteit van het water niet altijd optimaal is.

'Geen recept voor het beste zaaibed'

Het kiezen, telen en onderwerken van de best passende groenbemester na mais is zowel voor boeren als voor loonwerkers nog een zoektocht. Dat bleek tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het Gelderse Harreveld.

Back to top