Nieuws

Meer os na jarenlang compost uit natuurgras

Jarenlang compost uit natuurgras toepassen op je land, wat geeft dat voor resultaat? Op het bedrijf van de familie Mulder in het Drentse Donderen constateerden deelnemers aan het DAW-project Bodemverdichting Drenthe  een dikkere en een minder indringingsweerstand biedende bouwvoor. De akkerbouwers en veehouders vergeleken de grond met een perceel dat niet zoveel organische stof kreeg toegepast. De eigenaar van dit perceel neemt de werkwijze van de familie Mulder over voor een bodem met meer leven, beter watervasthoudend vermogen en herstel van verdichtingen. 

Puntjes op de i door bedrijfsscan Vruchtbare Kringloop Overijssel

In het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel duurzaam bodem- en waterbeheer kregen drie deelnemers een bedrijfsscan door expert Gerrit Hegen. De dierexpert kwam met waardevolle adviezen over het optimaliseren van het bedrijf, goed benutten van mest en mineralen, verbeteren van diergezondheid, sluitend maken van een kringloop en werken aan een weersbestendige bodem. De adviezen van Hegen zijn tweeledig: ze verbeteren de bodem en zijn goed voor de waterkwaliteit, maar dragen ook bij aan een beter economisch resultaat van de agrarisch ondernemer. 

Nationale Bodemtop 2020 online

Het belangrijkste kapitaal van de boer is eigen grond, wat het van belang maakt om duurzaam om te gaan met deze bodem. Na het grote succes van de Nationale Bodemtop vorig jaar, wordt er een online vervolg georganiseerd door het Ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit. 
 

Video: Met precisie naar 0 emissie

Te gast bij precisiebemestingscoöperatie Rijnland in Wassenaar werd getoond op welke manier de landbouw werkt aan het reduceren van emissie. “Wij denken dat met precisie de emissie tot 0 kan worden gereduceerd”, aldus Herre Bartlema, specialist precisiebemesting en voorzitter NGOK. “Kleine of grote maatregelen, je kunt er al een heel eind mee komen.” Weten hoe? Dit ziet u in het filmpje.

Duurzaam gekweekte aardbeien dankzij RECUPA

Aardbei

De aardbeienteelt is een sterke sector in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In het grensgebied tussen Hoogstraten en Breda vindt bij een 300-tal bedrijven ongeveer 70% van de aardbeienteelt van België en Nederland plaats.

430.000 euro subsidie voor betere bodem- en waterkwaliteit in Hollands Noorderkwartier

Via het Landbouwportaal Noord-Holland is € 430.000,- beschikbaar voor boeren in het waterschap Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf maatregelen nemen om de kwaliteit van bodem en water te verbeteren. Belangstellende agrariërs kunnen vanaf 29 oktober hun aanvraag indienen. Lees meer. 

Online webinars over bodem: droogte en koolstofvastlegging

In het kader van het project Boer bij Kennis organiseert Aequator diverse online webinars met als thema droogte en koolstofvastlegging.  Het project is een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Het doel is om kennis te verspreiden onder erfbetreders over duurzaam bodembeheer en op deze manier uiteindelijk naar ondernemers, boeren en andere grondgebruikers.

Webinar koolstofvastlegging (online):
Waar is de vochtlevering van de bodem van afhankelijk  en hoe kun je de vochtlevering van de bodem vergroten?

Simpel maar doeltreffend: Wolter van der Kooij pleit voor waterzuiverende sloot met stuw

Wie neemt de Water-Leiding? Het is een bijna wanhopige oproep van Wolter der Kooij, lector agrarisch waterbeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten. “Wie neemt het voortouw? Wie durft de boer meer zeggenschap te geven over waterbeheer rond zijn eigen bedrijf? Actie is nodig!” In gesprek met Wolter van der Kooij over zijn ideeën en hoe hij en de agrariërs en het DAW samen kunnen optrekken.

Back to top