Nieuws

‘Advies helpt om het goed te doen’

Ze waren al deelnemer aan het project ‘Schoon Erf, Schoon Water Melkveehouderij Friesland’ dat eerder dit jaar eindigde maar met de plannen voor renovatie van de stal en het erf kon melkveehouder Romke Kooistra wel wat extra aanvullend advies gebruiken. Daarom meldde hij zich aan via de website van Schoon Boerenerf voor een afspraak met een adviseur. Romke melkt in maatschap met zijn ouders Jelle en Griet 70 koeien. Daarnaast heeft het bedrijf 50 stuks jongvee op 55 hectare land waarvan 30 hectare huiskavel.

Kriskras door Friesland met een volle digitale bus

In anderhalf uur laten zien wat er op DAW-gebied in Friesland de afgelopen 6 jaar is gerealiseerd aan de hand van drie projecten. Dat was de uitdaging van de digitale Waterkaravaan voor het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). De waterkaravaan is een bus die ingezet kan worden om boeren en tuinders en bestuurders (van waterschappen, provincies en landbouworganisaties) met elkaar in contact te brengen en projecten te laten zien die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit.

Webinar bodemmanagement en stikstofkringloop: waar kun je aan sleutelen nu stikstof duurder wordt?

Nu de kunstmestprijs fors gestegen is, vraag je je wellicht af hoe je op een andere manier stikstof kunt aanvoeren of de benutting van stikstof kunt verbeteren. Waar kun je op bedrijfsniveau aan sleutelen binnen de stikstofkringloop? Hoe haal en houd je stikstof in de bodem? Wat zijn de mogelijkheden om te besparen op stikstofaankoop door inzet van vlinderbloemigen en aanpassing van het bouwplan? Welke maatregelen kun je treffen op het gebied van bemesting, bodembeheer en gewas? Hoe combineer je extra koolstofvastlegging met daarbij passende N-aanvoer?

In gesprek met… ZLTO-voorzitter Wim Bens

Vraag Wim Bens naar het DAW en er volgt een reeks met succesvol lopende water- en bodemprojecten in Brabant en Zeeland. De voorzitter van de ZLTO brengt het met gepaste trots. ‘Ik zie een uitdaging om te laten zien wat er allemaal al gebeurt binnen het DAW. Je ziet nu nergens de optelling van alle effecten’, stelt Bens in de interviewserie ‘In gesprek met’.

‘We moeten nu meters gaan maken’

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) gaat mogelijk zijn laatste fase in. In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Het begin van die fase brengt ook een wisseling van de wacht met zich mee. Programmamanager Geert de Groot gaat met pensioen. Meri Loeffen neemt zijn taak over als schakel tussen beleid en praktijk.

Limburgse verbinder van mensen en kennis binnen het DAW

Het verbinden van mensen en kennis loopt als rode draad door de werkzaamheden van Sanne de Heij. ‘Wij moeten ons hard blijven maken voor verbinding, juist ook naar de samenleving toe’, zegt de Kennismatcher Overige Teelten voor Zuid-Nederland.

Back to top