Nieuws

Resultaten proef mechanisch onderwerken groenbemester

In het project Waterwijs Boeren (Achterhoek) voerden we een demonstratieproject uit met groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. De demonstratie met verschillende machines - zoals klepelmaaier, rotorkopeg, biomulch, vond begin maart plaats op De Marke. Maar welke machine geeft nou het beste resultaat op lichte zandgrond? Dat onderzocht Henri Mentink, medewerker bij de Marke. 

Tineke de Vries in magazine I&W: 'Vertrouw meer op vakmanschap boer'

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ontwikkelde samen met het netwerk van milieuprofessionals het Tijdschrift Milieu. Tineke de Vries, LTO-portefeuillehouder Bodem & Water, vertelt in het magazine hoe boeren en tuinders nu al werken - onder meer via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer - aan een gezonde bodem en goed en voldoende water. 

Tuinders zetten puntjes op de i

Glastuinders in Drenthe en Groningen hebben zich ingespannen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. De komende jaren zetten ze de puntjes op de i om voldoende effect te sorteren.

 

Individuele studiegroep begeleiding binnen Vruchtbare Kringloop voorziet in behoefte

Bij een unieke situatie hoort een unieke manier van oplossen. Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen wordt vanuit het DAW project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland een individueel bezoek gepland bij de deelnemers in de plaats van twee studiegroepbijeenkomsten. Een van de studiegroepbegeleiders die langsgaat bij de deelnemers is Anton Bouma, werkzaam als melkveespecialist bij ForFarmers.

Analyse drie jaar KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten

Vanaf 2016 vullen alle melkveehouders de KringloopWijzer in, waardoor meer inzicht wordt verkregen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest. Deze resultaten komen terecht in een database bij ZuivelNL. Deze database bevat heel veel informatie waaruit nieuwe verbanden en kennis ontwikkelt kunnen worden. Op basis van de datasets uit de jaren 2016, 2017 en 2018 is een statische analyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in een rapport en een viertal toegankelijke factsheets met informatie voor melkveehouders en adviseurs.

Strategisch beregenen: tips en adviezen

Beregenen van percelen: hoe doe je dat efficiënt? Zwier van der Vegte, van proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld), geeft in dit artikel adviezen over strategisch beregenen. Beregen niet alleen voor een goede gewasopbrengst, maar ook om je grasmat te behouden, adviseert hij. 

Onder beregenen valt water op het land brengen met de haspel, kanon en ook druppelirrigatie. Wat je ook kiest op jouw bedrijf, stelt Zwier van der Vegte, denk er tijdig over na. 

Praktische tips voor het voorkomen van erfafspoeling

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren. Delian Kool van PPP-Agro Advies geeft tips voor het voorkomen van erfafspoeling.

Wat doet brede akkerrand voor de sloot?

In het project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen bekijken agrarische ondernemers de verschillende functies van drie tot vier meterse akkerranden langs watervoerende sloten. Sinds 2018 trekken de zestig deelnemers samen het veld in om te leren over waterkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waterschap Hunze en Aa's en provincie Groningen. Ook in 2021 staan er verschillende activiteiten op de planning. 

Werken aan opslag zoet water op Texel

Boeren op Texel werken sinds 2020 in het project Zoete Toekomst Texel aan de opslag van zoet water op het eiland. De landbouw op het eiland is namelijk voor de zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater, dat vooral in de winter valt. Samen met LTO Noord en Acacia Institute wordt op twee locaties getest of regenwater in de grond kan worden opgeslagen. 

Back to top