Nieuws

Het DAW in gesprek met boeren en beleidsadviseurs op diverse beurzen

Nu het weer kan, staat de DAW-stand regelmatig op informatiemarkten, beurzen of (veld)bijeenkomsten. Regiocoördinatoren en Kennismatchers spraken dit voorjaar in Baarn, Herwijnen en Leeuwarden boeren, bestuurders en beleidsadviseurs over het DAW.

Landelijke Bodemteamdag: donderdag 30 juni

Donderdag 30 juni organiseert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een Landelijke Bodemteamdag op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Deze Bodemteamdag is voor bodemadviseurs die deelnemen aan een Regionaal Bodemteam of voor bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Voordelen van plantsapmetingen binnen DSG

Met plantsapmetingen krijgen deelnemers aan het project Duurzaam Schoon Grondwater in Limburg inzicht in het stikstofgehalte van hun gewas. Daardoor weten de aardappeltelers precies of en zo ja hoeveel ze gedurende het seizoen moeten bij bemesten. DSG-adviseur Wim van Tilburg legt hieronder de voordelen uit van zo'n plantsapmeting: 

Al tachtig coachbezoeken via Landbouwportaal Rijnland

Ruim 80 boeren en tuinders kregen het afgelopen half jaar een coach van Landbouwportaal Rijnland op bezoek. Dat worden er 250 als het ligt aan projectleiders Inge van Paassen (LTO Noord) en Maaike van Weering (Hoogheemraadschap van Rijnland). Voornaamste doel: de Rijnlandse boer en tuinder helpen bij het nemen van de juiste bodem- en watermaatregelen. Lees hieronder hun gesprek: 

DAW jaarverslag 2021: Met focus verder in de uitvoering van water- en bodemprojecten

De kracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is elkaar inspireren, bij elkaar op het erf kijken, kennis en ervaringen delen. ‘Dat wisten we en lezen we terug in de verhalen van betrokkenen in het jaarverslag van het DAW over 2021’, stelt Meri Loeffen, DAW-programmamanager.
 

Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente versnelt innovatie

Laat kennis werken! Dat is de boodschap van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente, die op dinsdag 31 mei werd gelanceerd tijdens de Future Farming & Food Experience 2022 in Lelystad. In de Kennisdeal werken het bedrijfsleven, het onderwijs, het onderzoek en verschillende kennispartijen samen om innovatie in de plantaardige sector te versnellen. Dat gebeurt door kennis gestructureerd aan te bieden én door samen met ondernemers kennis te ontwikkelen. De eerste actie is een oproep aan boeren en burgers om een profielkuil te graven. 

Agrarisch Natuurbeheer: hoe werkt het en hoe komen vergoedingen tot stand?

Wist je dat het animo voor agrarisch natuurbeheer ieder jaar toeneemt? Wist je dat de agrarische collectieven uitvoering geven aan de ANLb-regeling, maar dat de provincie de kaders bepaalt? Wist je dat het ANLb zich richt op vijf verschillende leefgebieden en dat daar een zesde bijkomt? We spraken hierover met Sybe van der Schaar, vanuit LTO Noord werkzaam als ambtelijk secretaris bij KBF en coördinator bij agrarisch collectief ANC Westergo.

Inzicht in bodemvochtgehalte met demo Vruchtbare Kringloop

Het is droog, maar hoe droog? En is beregenen al nodig? Met een eigen weerstation en bodemvochtsensoren brengt een groep deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel in Vechtdal de droogte voor het eigen land in kaart. De melkveehouders meet continu het bodemvochtgehalte, hoeveelheid neerslag en bodemtemperatuur met als doel om het ideale moment voor beregening te bepalen. 

Samenwerken met loonwerker om beter te boeren

Als boeren en loonwerkers meer kennis en informatie uitwisselen, dan lukt het om beter te boeren. Dit komt naar voren uit het project ‘Lonend Werken’, onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Sinds 2019 toetsen zes melkveehouders en twee loonwerkers in Overijssel een nieuwe manier van samenwerken. Dat leidt tot wederzijds enthousiasme.

Inzet op sterke bodemadviezen

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt Regionale Bodemteams op. Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij deze Regionale Bodemteams kunnen vanaf nu hun interesse doorgeven. In Overijssel/ Zuid-Drenthe en in Noord-Nederland worden in mei startbijeenkomsten gehouden en in de overige regio’s volgen deze binnenkort.

Back to top