Nieuws

Boeren krijgen droogtevoorschot van Vitens

Vitens geeft 1.700 boeren bij waterwinputten een voorschot op de droogteschade. Het waterwinningsbedrijf trekt hiervoor zo'n 1,275 miljoen euro uit. Hiermee stelt het boeren, die door de droogte krap bij kas zitten, in staat ruwvoer bij te kopen.

Vitens keert 75 procent van de totale vergoeding over 2017 uit. Het initiatief hiervoor komt van het waterbedrijf. 'We zien dit als mooi gebaar naar de boeren toe die last hadden van de droogte deze zomer', geeft Vitens-woordvoerder Roeland Kimman aan.

Innoveren door doen in Gouwe Wiericke

DAW Gouwe Wiericke

LTO Noord Fondsen steunt project waarin boeren maatregelen uitproberen voor betere waterkwaliteit. 25 melkveehouders in de regio Gouwe Wiericke, tussen Gouda en Woerden, werken samen aan een betere bodem- en waterkwaliteit en een effectievere bedrijfsvoering. Anton Oskam en Martin van den Hoeven, melkveehouders in Driebruggen, vertellen over hun ervaringen.

Bufferstrook met notenbomen zorgt voor dubbel winst

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de aanleg van bufferstroken door agrarische ondernemers stimuleren en komt daarom met de bufferstrook 2.0: een strook grond langs de waterkant die wordt ingericht met notenbomen- of struiken.

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zeker droge bufferstroken (op gelijke hoogte van het maaiveld met het perceel) zijn gemakkelijk inpasbaar in de praktijk. 

Minister Schouten heeft juiste toon en koers te pakken

Marc Calon, voorzitter LTO

“De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer, de tuinder. Binnen bijvoorbeeld DAW kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren.'LTO-voorzitter Marc Calon is te spreken over de plannen van de minister.
 

Informatiebijeenkomsten subsidieregelingen provincie Utrecht

Op maandag 24 september stelt provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen.

Deze subsidieregelingen staan open van maandag 24 september t/m maandag 19 november.

Acht ton voor opvang restwater in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland kent 800.000 euro subsidie toe aan het project `Beperking piek-emissie naar oppervlakte water vanuit landbouw in Zeeland'.

Binnen dit project worden op akkerbouw- en fruitteeltbedrijven reinigingsinstallaties voor land bouwspuiten aangelegd zoals een phytobak, eventueel in combinatie met een wasplaats of vloeistofdichte vloer. Het restwater wordt hiermee op een verantwoorde manier opgevangen en verwerkt waardoor er geen emissie naar het oppervlaktewater plaatsvindt.

Makkelijker waterbeheer door sensoren in de grond

Het kost veel tijd. Plannen maken om duurzaam waterbeheer op je bedrijf te regelen. Je bent afhankelijk van heel specifieke gegevens en die zijn er maar beperkt. Door sensoren te plaatsen in de grond hopen we dit een stuk makkelijker te maken.
 

Zelf je sloot monitoren met een app

Waterkwaliteit in sloten monitoren met een app

Kan ik mijn vee uit mijn sloten laten drinken? Hoe staat het met het beheer van mijn oevers? Houd ik mijn meststoffen goed op het land? Er is een proef gestart om antwoord op deze vragen te krijgen. Boeren uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-project Bewust boeren in Gouwe Wiericke zoeken naar de antwoorden via de slotenmonitoringsapp.
 
Na het installeren van de app op je smartphone, voer je de locatie van de sloot in en verschijnen er vragen op het scherm. Wat is de bedekking van waterplanten? Welke soorten zie je? Is het water helder?
 

Hoe overleeft mijn grasland de droogte?

Ruim 50 melkveehouders waren dinsdag 14 augustus aanwezig bij de graslanddemo op het bedrijf van familie van der Wind in Woudenberg. In drie workshops werd het thema ‘hoe overleeft uw grasland de droogte?’ toegelicht. ‘Droogte is op dit moment een actueel thema, goed om het hier met elkaar over te hebben en kennis te delen. Iedereen met (gras)land komt voor vragen te staan: hoe haal ik dit jaar nog een maximale oogst en wat moet ik anders gaan doen voor de toekomst’ geeft Johan Kranenburg van K&G advies aan.  

Back to top