Nieuws

Workshop om DAW te versnellen

Presentatie tijdens de DAW-workshop

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken veel agrariërs succesvol samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Toch moet er nog een tandje bij. De partners in het stroomgebied Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van Utrecht en Gelderland) aangeboden te helpen met het opschalen en versnellen van de aanpak. De focus ligt daarbij op versnellen door losweken van extra financiering, samenwerken met ketenpartners, netwerken verstevigen en overzicht bieden in lopende projecten.

Subsidie bodem en water in Noord-Holland weer opengesteld

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (Foto: John Oud)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de subsidiemogelijkheid voor agrariërs die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren heropend. De regeling geldt in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Veel kennis door project Zelf meten erfafspoeling

Veehouder Henk Dekker veegt zijn erf met een elektrische veegmachine. Fotobron: Nieuwe Oogst

Veehouder Henk Dekker uit Putten heeft veel opgestoken van zijn deelname aan het project 'Zelf meten erfafspoeling'. Hij concludeert dat schoon houden van het erf enorm helpt om afspoeling van verontreinigende stoffen te voorkomen. Dekker voegde de daad bij het woord en investeerde in een elektrische veegmachine.
 

Dilemma veenweideboer: pompen of wachten op regen

Wees niet te bang om percelen te bevloeien. En begin er op tijd mee, voordat de grond te droog is. Die boodschap kregen dertig veenweideboeren rond Scherpenzeel maandagavond mee tijdens de 'Bodem bij de buren dag' van Agrarische Natuurvereniging Weststellingwerf en Polderbelangen Groote Veenpolder.

DAW Krimpenerwaard op volle toeren - Nieuwsbrief

Sinds het DAW project in de Krimpenerwaard vorig jaar officieel van start is gegaan, loopt het project op volle toeren. Steeds meer bedrijven starten met een baggerplan en er zijn inmiddels al 7 studieclubs aan de gang met goed graslandbeheer en de kringloopwijzer.

In de nieuwsbrief van het project leest u over de ervaringen van de boeren en resultaten die tot nu toe al zijn geboekt.

Aan bod komen onder andere:

Experiment met zeoliet leidt tot minder nitraatuitspoeling

zeoliet

Een veldexperiment met zeoliet in het Friese Hoornsterzwaag leidt tot 80 procent minder nitraatuitspoeling. Onderzoeker Mark van Mullekom van onderzoekscentrum B-WARE zoekt fondsen om de uitkomsten van de pilot uitgebreider te onderzoeken en wetenschappelijk te staven.

Op pad met de Waterkaravaan voor DAW en Grondwaterbeschermingsgebieden!

Op dinsdagmiddag 16 april reed de waterkaravaan naar de achterhoek om proefboerderij de Marke en om het pompstation van Vitens te bezoeken met een gemend gezelschap. Het gezelschap bestond uit circa 30 medewerkers van o.a. het provinciehuis van Gelderland, het kadaster, Waterschap Rij & IJssel (WRIJ), Vitens en LTO Noord. De bijeenkomst had twee doelen, kennis uitwisselen en netwerken. 

'Koeien lopen tussen de walnoten'

In Nieuwe Oogst een portret van melkveehouder Charl van de Sande uit het Zeeuwse Nieuwerkerk. Hij plant ieder jaar 4 hectare walnotenbomen. Inmiddels staat er 10 hectare. Een investering in de toekomst aldus de melkveehouder zelf.
 
De notenteelt is behalve om de extra inkomsten (in de toekomst) ook interessant omdat het waterkwaliteit verbetert.

Tips: geen vuil erf, geen vuil afspoelingswater

Een veegmachine is een uitkomst vindt Simone Eggenkamp om het erf schoon te houden.
Uit nieuwsgierigheid naar haar eigen erfafspoeling deed melkveehoudster Simone Eggenkamp mee aan het DAW-project ‘Zelf meten erfafspoeling’. De resultaten waren boven verwachting: 'Aan het vervolgproject hoeven we niet mee te doen', concludeert de Bunschotense.
 

DAW ondersteunt bij aanvraag subsidies Utrecht

Op 27 mei stelt de provincie Utrecht drie POP3-subsidieregelingen open: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen.

In totaal is er € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor Utrechtse boeren om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. In aanloop naar de openstelling worden er door de provincie in samenwerking met Programmabureau Utrecht West en Gebiedscoöperatie O-gen drie informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Back to top