Nieuws

Deelnemer Waterwijs Boeren zet in op verhogen organische stof

Organische stof dé maatregel voor waterbuffering, betere nutriëntenbenutting en minder nitraatuitspoeling? Waterwijs Boeren-deelnemer Patrick Poelhuis uit Olden Eibergen denkt van wel. Zijn rundveebedrijf (70 koeien, 30 hectare gras, 5,5 hectare mais/sorghum,) ligt midden in waterwingebied van drinkwaterbedrijf Vitens. 

"Sloten in het landschap: een prachtig fenomeen"

Een andere manier van baggeren en ecologisch beheer, dat waren de speerpunten van het project Levendige Boerensloot. In 2014 startte het project met tien enthousiaste agrariërs en werd een jaar later uitgebreid. In 2019 is het project succesvol afgerond. Harold Vlooswijk, een melkveehouder uit Papekop met 120 geiten en 50 blaarkoppen, is één van de agrariërs die er sinds het begin bij was. Samen met Beke Romp van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft hij afgelopen vijf jaar de kar getrokken. Vlooswijk wijdt het succes van het project onder andere aan de vrijwillige insteek.

Sorghum biedt kansen tegen droogte

Steeds vaker horen we dat Sorghum kansen biedt voor de melkveehouderij. Met name op het gebied van droogte zou dit van oorsprong tropische gewas beter presteren dan snijmais. Martine Bruinenberg, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut voert meerdere sorghum-proeven in de praktijk en met de WUR uit in de veehouderij en deelt met ons haar kennis en ervaringen. 

Coördinator Johan Elshof: 'Iedereen wil werken aan vergroten zoetwaterbeschikbaarheid'

In gesprek met DAW regiocoördinator Johan Elshof. Wat speelt er momenteel in Brabant en Zeeland? Welke kansen en mogelijkheden ziet de coördinator en beleidsspecialist voor agrariërs in het gebied? "De bedrijfsspecifieke aanpak binnen Bodem-UP wordt inmiddels in heel de provincie en daarbuiten uitgerold. Een mooie pluim!"

Minder risico bij extreem weer: ondergronds subirrigatiesysteem

Dankzij een 1,5 kilometer lange pijpleiding wordt het spoelwater van drinkwaterbedrijf Brabant Water voortaan effectiever benut: namelijk op de percelen van melkveehouder Twan van der Laar. Nieuwe Oogst ging kijken bij de deelnemer aan het DAW-project Bufferboeren Veghel. 

 

Ervaringen met bodemkennisaanbieders gebundeld in brochure

Wat heeft de bodem nodig? Dat is per perceel anders. Deelnemers aan het pilotproject 'Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk' mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen over de staat van een perceel. Leerzaam, vonden de deelnemers. In de nu gemaakte brochure delen de deelnemers hun ervaringen met bodemproduct en lichten de bodemkennisaanbieders hun werkwijze toe. 

Vruchtbare Kringloop Drenthe voorziet in kennisbehoefte

Het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen past bij een rendabele bedrijfsvoering, stelt melkveehouder Casper Mentink uit Gieterveen. De deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Drenthe is blij met het vervolg van het DAW-project. ‘Ik wil graag meer leren over kringlopen op het bedrijf en hoe ik daarin kan sturen.’  Ook melkveehouder in Drenthe en geïnteresseerd?  Kijk hier voor het programma en meld je direct aan!  

Voorstellen regio-coördinator John van Duursen ‘Ik wil projecten vormgeven vanuit vakmanschap boer’

Sinds april is John van Duursen regio-coördinator in Gelderland en betrokken bij het project Waterwijs Boeren in dezelfde provincie. “Ik wil meer afgaan op het vakmanschap van de deelnemende agrariërs, welke ideeën hebben zij voor schoon water en een betere bodem?”

In de periode dat scholen en veel bedrijven dichtgingen, begon jij als DAW-regiocoördinator en projectleider van Waterwijs Boeren in Gelderland. De kennismakingen gingen dus allemaal digitaal, hoe was dat?

DAW Impuls in Overijssel: Werken met focus op de goede maatregelen is een doorlopend proces

In de DAW-impuls werken landbouw en waterschappen samen aan het in beeld brengen van de wateropgave en de oplossingen die waterschap en boeren samen hieraan kunnen bieden. In 2021 willen we hierover uitvoeringsafspraken maken. In Overijssel werkt het DAW-team eigenlijk al twee jaar volgens de methode van de DAW Impuls. Twee jaar geleden startten ze samen met de waterschappen en de provincie met het per gebied in kaart brengen van wat echt nodig is.

Back to top