Nieuws

Voortgang en effect van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zichtbaar maken

‘Hoe maken we de omvang en de impact van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) goed zichtbaar?’ Steven Visser, lid van het DAW Kernteam, werkt als antwoord op deze vraag aan een monitoringstool. Hij hield onlangs een online workshop over een handzame monitoringsaanpak. Tijdens de workshop gingen ruim 55 deelnemers van overheden, kennisinstellingen, vertegenwoordigers uit de landbouw en direct betrokkenen bij het DAW-programma met elkaar aan de slag.

We vieren vijftig jaar waterkwaliteitsbeheer!

Wist je dat al meer dan vijftig jaar gewerkt wordt aan verbetering van de waterkwaliteit? Eind 1970 trad de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) in werking wat veel teweeg heeft gebracht voor de waterkwaliteit. Om stil te staan bij vijftig jaar waterkwaliteitsbeheer is hierover een boek geschreven. Willem Wensink, werkzaam bij de Unie van Waterschappen, is een van de voortrekkers hiervan.

DAW presenteert zich op Deltacongres

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is aanwezig tijdens het twaalfde Nationaal Deltacongres! Een hybride congres dat plaatsvindt op donderdag 11 november 2021 in het MECC, Maastricht.

Experts buigen zich over nieuwe maatregelenlijst voor het DAW

Boeren en tuinders kunnen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) uit maar liefst 99 maatregelen kiezen als het gaat om het verbeteren van de water- of bodemkwaliteit en waterkwantiteit. Daarbij gaat het om maatregelen die bijvoorbeeld ook bijdragen aan een beter bedrijfsrendement, biodiversiteit of klimaatadaptatie. Welke maatregel is nu eigenlijk geschikt voor welk doel? En hoe zien ze dan door de bomen het bos?

Het DAW op de RMV-beurs Hardenberg

Als boer of tuinder wil je voldoende en schoon water op het juiste moment en de juiste plek. Dat vraagt om goede managementkeuzes en nieuwe en praktische kennis. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt hier aan gewerkt. In water- en bodemprojecten proberen we uit, leren we van elkaar en maken we investeringen mogelijk met hulp van (subsidie)regelingen.

In gesprek... met Dirk Bruins

Perssappen opvangen door stro onder de voerkuil te strooien, is één van de DAW-maatregelen die Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord, toepast op zijn melkveebedrijf. In de serie ‘in gesprek met’ waarschuwt hij DAW-partners om het paard niet achter de wagen te spannen. ‘Als boeren gestraft worden voor hun goede landbouwpraktijk, dan is dat fnuikend voor het draagvlak.’
 

Hoe kijk je tegen het DAW aan?

‘Lessen voor successen in 2021’ van DAW-landbouwprojecten in Stroomgebied Rijn-West

Veel agrariërs in het stroomgebied Rijn-West doen mee met projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Welke kennis wordt er binnen een project opgehaald en gedeeld? Waarom is het voor een agrariër interessant om mee te doen? Welke partijen zijn betrokken bij een project? In de brochure ‘Lessen voor successen in 2021’ wordt stilgestaan bij lopende en afgeronde projecten in het stroomgebied Rijn-West. 

DAW-projecten voor het voetlicht op GLB-congres Noord-Nederland

Het ministerie van LNV, de drie noordelijke provincies en partners houden dinsdag 12 oktober het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Bodem als Basis’. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt met workshops diverse bodem- en waterprojecten voor het voetlicht gebracht.

Back to top