Nieuws

Samenwerking in een gebied bepaalt succes realiseren doelen DAW

Deze korte samenvatting is de belangrijkste les van de afgelopen jaren in Drenthe. Met de Waterkaravaan bus gingen bestuurders en medewerkers van provincie, waterschappen (Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen, WDODelta), drinkwaterbedrijven, LTO Noord en collectief AND begin september langs twee succesvolle DAW projecten in de provincie. Doel van deze bijeenkomst: nader kennismaken met elkaar in een informele setting en laten zien wat er in de praktijk gerealiseerd wordt.

‘Oplossing van uitdagingen ligt in de bodem’

Zonder een goede gezonde bodem geen gezond product, gezond dier of gezond perceel. Om agrarisch ondernemers in Limburg van gedegen bodemadvies te voorzien, is vorig jaar op initiatief van de LLTB een bodemteam opgericht. Guido Schriever, projectleider bij Arvalis, is een van de mensen die aan de wieg van het bodemteam van de LLTB heeft gestaan. ‘Toen ik hier vorig jaar begon, werd aangegeven dat ze graag een bodemteam wilden oprichten. Dit in navolging van bijvoorbeeld het bodemteam bij ZLTO.

Bodemadvies optimaliseren voor boeren en tuinders

Met de Regionale Bodemteams wil het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bodemadvies aan boeren en tuinders versterken. Een goede zaak vindt LTO Noord die in de rol van projectleider Dirk Johan Feenstra de bodemteams ondersteunt. Een gesprek tussen hem en bodemadviseur bij Aequator Groen & Ruimte Jan van Berkum.

Dirk Johan Feenstra (LTO Noord): ‘Eind juni hebben we een eerste Landelijke Bodemteamdag georganiseerd als aftrap van de DAW Regionale Bodemteams. Hoe kijk jij als bodemadviseur terug op deze dag?’

29 september : Meet-up Agroforestry Netwerk Nederland

Donderdag 29 september organiseert Agroforestry Netwerk Nederland een Meet-up evenement over agroforestry. Deelnemers maken kennis met praktijkonderzoek van Stichting Weerwoud, krijgen informatie over kansen en uitdagingen, mogen deelnemen aan workshops en komen in contact met andere agrarische ondernemers die actief zijn op dit thema. De dag duurt van 10:00 uur tot 18:00 uur.

Agroforestry Netwerk Nederland

Regiocoördinator Lydia Wijbenga: 'Werken aan begrip en verbinding is nodig'

'Hoe maken we het aantrekkelijk om met het DAW mee te doen?'

Regiocoördinator Lydia Wijbenga
Provincie: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Waterschap: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Rijnland

Lydia, anderhalf jaar werk jij in de regio West provincie Utrecht en Noord-Holland (en Zuid-Holland dus ook) als regio-coördinator namens het DAW. Wat viel jou meteen op?

Zoetwaterboer Klaas Schenk eerste deelnemer aan DAW netwerk demobedrijven

Akkerbouwer Klaas Schenk is de eerste deelnemer aan het netwerk demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Tijdens de officiële aftrap van project Zoetwaterboeren, kreeg Schenk het DAW-gevelbord uitgereikt. De maatregelen die Schenk neemt op zijn bedrijf voor meer zoetwaterbeschikbaarheid en het tegengaan via verzilting zijn interessant en leerzaam voor andere boeren en tuinders. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer.

 

‘Sleutelpositie voor Kennismatchers in het DAW’

Het enthousiasme bij boeren, de samenwerking tussen verschillende partijen en de betrokkenheid van het Kadaster. Voor Reinder Jan Wagevoort springen deze zaken eruit bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) sinds hij 1,5 jaar geleden begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

Dierlijke mest in uien kan teeltrendement opvoeren

Inzet van dierlijke mest in uien in plaats van kunstmest kan het rendement van de teelt flink opschroeven. Vooral gezien de huidige hoge kunstmestprijzen. Dat blijkt uit een proef van Delphy, LTO Noord en Cumela in het Drentse Valthermond. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het seizoen nog niet klaar is en daarin dus nog wat kan veranderen. In samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werd deze velddemo georganiseerd. 

Demovelden met een verdiepende slag tijdens de VKO-regiobijeenkomst op 2 september

Al acht jaar werken we binnen het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) aan een toekomstbestendige agrarische sector. Met elkaar hebben we veel geleerd en gedaan! Wil je weten wat we hebben bereikt en heb je zin om met de andere deelnemers het land op te gaan voor een stukje verdieping? Kom dan naar onze regiobijeenkomst op vrijdag 2 september op het bedrijf van VKO-deelnemer Els Uijterlinde.

Subsidie voor waterbesparende maatregelen

Boeren in het gebied van waterschap Rivierenland die investeren in waterbesparende maatregelen, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling waterbesparende maatregelen. Deze regeling is voor investeringen in innovaties om water te besparen zoals druppelirrigatie, peilgestuurde drainage en beslissingsondersteunende systemen. Tot nu toe kwamen bij het waterschap de meeste subsidieaanvragen binnen voor investeringen in druppelirrigatie in de fruitteelt en de boomteelt en in bodemvochtsensoren, vaak in combinatie met een beslisingsondersteunend systeem.

Back to top