Nieuws

Demoboer Albert Jan: 'Als niemand iets gaat uitproberen komen we niet verder'

Albert Jan Knijp is loonwerker, akkerbouwer en melkveehouder in het Drentse Anderen. En sinds kort is hij ook deelnemer aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer netwerk van demobedrijven. Onlangs hield hij zijn eerste bijeenkomst op het bedrijf. Een succes, met zeker vijftien aanwezigen, twee machines en een duidelijke boodschap: 'Ik wil laten zien dat mechanisch onkruidbeheer kan'. 

“Maatregelen tegen erfemissie doe je voor jezelf en je collega's”

Dit artikel is onderdeel van de campagne #emissiereductiesprint. In deze campagne tonen we praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

Betere mineralenbenutting na tien jaar DAW in Krimpenerwaard

‘Natuurlijk is de situatie op elk bedrijf anders, maar ik haal voordeel uit mijn deelname aan het DAW-project.’ Dat zegt Jan Christiaan Anker, melkveehouder in Stolwijk en al tien jaar deelnemer aan het project in de Krimpenerwaard en Schieland.

Fantastische compost in de maak, demo-deelnemer Jan vertelt hoe hij dat doet

In het Friese Menaam werken melkveehouders Jan en Johanneke aan het sluiten van lokale kringlopen en het verlagen van het ureumgetal. Twee concrete maatregelen waarmee ze hun kostprijs proberen te verlagen, minder stikstof zullen uitstoten en ook werken aan een gezondere bodem. Jan en Johanneke zijn een van de eerste deelnemers aan het DAW netwerk van demobedrijven. Ze zijn enthousiast over hun eigen aanpak en willen die ervaringen en kennis graag delen. En ook anderen over hun ervaringen horen.

Velddemo nieuwe technieken mechanische onkruidbestrijding in snijmais

De technieken en mogelijkheden in de mechanische onkruidbestrijding in snijmais worden steeds beter. Zowel de capaciteit als de effectiviteit zijn de laatste jaren flink verhoogd. Benieuwd? Kom dan naar de velddemonstratie eggen en schoffelen op woensdagavond 21 juni in It Heidenskip. De velddemo wordt georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), in samenwerking met adviesbureau Ceres Horti Advice, enkele loonwerkers en het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt Veenweide (PSV).

Tool helpt bij kiezen juiste zoetwatermaatregel

Hoe kun je geschikt water besparen op een perceel? Er zijn veel maatregelen om zorgvuldig met zoet water om te gaan maar bepalen wat op jouw bedrijf werkt is soms lastig. Voor Zeeuwse agrariërs is er nu een hulpmiddel om te ontdekken of een maatregel op een bepaald perceel kansrijk is. De tool gemaakt vanuit Living Lab Schouwen-Duiveland is geschikt voor heel Zeeland en geeft agrariërs en adviseurs meer inzicht.  Ymke Temmerman, trainee Watermanagement aan de HZ UAS werkte mee aan de ontwikkeling van de tool.

Red je gewas, voorkom perceelemissie

Dit artikel is onderdeel van de campagne #emissiereductiesprint. In deze campagne tonen we praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

Wat kun jij inzetten voor duurzaam bodembeheer?

Welke machines dragen bij aan duurzaam bodembeheer? Wanneer zet je welke grondbewerking in? En hoe verhouden voor- en hoofdbewerking zich van elkaar? Mark de Beer, ruwvoerexpert Groeikracht, geeft in een reeks video's antwoord op deze vragen.

Zo vertelt hij in onderstaande video over verschillende manieren van grondbewerking, de voor- en nadelen per grondbewerking en in welke omstandigheden welke grondbewerking het best toegepast kan worden. Daarnaast neemt hij ons mee in het in balanshouden van de bodem middels bekalken.

Druppelirrigatie: Ga goed voorbereid aan de slag!

Welke waterpomp is geschikt voor druppelirrigatie? Hoe werkt met het met waterverdeling? Waar dienen hulpstukken voor bij de druppelirrigatie? En hoe begin je? Andre van Spengen, Open Field Specialist bij Netafim Nederland, neemt ons mee door het stappenplan voorafgaand aan het aanleggen van druppelirrigatie. Zo kun jij goed voorbereid aan de slag met druppelirrigatie!

Druppelirrigatie: Wat kun je verwachten in de praktijk?

Wat komt kijken bij druppelirrigatie? Hoe leg je het aan? En wat brengt druppelirrigatie op? In deze video neemt Piet van Gog, mede eigenaar en medewerker loonbedrijf Kuunders ons mee in de aanleg van druppelirrigatie. Hiervoor maakt hij gebruik van een slangenlegger die de driptape in de wortelzone aanbrengt.

Back to top