Nieuws

Martin Immink: “Landbouw en natuur staan aan dezelfde kant van de sloot”

In Tubantia van vrijdag 10 maart heeft boer en regiobestuurslid Water & Bodem van LTO Noord voor Regio Oost, Martin Immink, een opiniestuk geschreven. Mede met het oog op de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 probeert hij 'burgers en buitenlui' de rol van de landbouw bij water met andere ogen te laten zien.

Uitkomsten N-residu metingen DSG heel verschillend

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn de resultaten van 500 N-residu metingen gepresenteerd tijdens een tweetal bijeenkomsten. De metingen zijn het afgelopen jaar door heel Limburg uitgevoerd. Adviseur DSG, Koen van Didden, vertelt dat de uitkomsten van de metingen zeer uiteenlopend zijn. 'Op het ene perceel is de gemeten reststikstof heel laag, op andere percelen juist weer heel hoog.

Efficiënter ruwvoer winnen dankzij data? Kom naar de bijeenkomst bij maatschap Hof

De digitale graslandkalender is voor melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg hét middel om grip te hebben op een efficiëntere ruwvoerwinning. Ze zetten het in voor bemesting, beweiden en oogst. Hoe de deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven de ruwvoerwinning ieder jaar weten te optimaliseren via data vertellen ze tijdens de bijeenkomst op woensdag 5 april in Oldeberkoop, Friesland.

Uitnodiging: Infoavond mechanische onkruidbestrijding op zandgrond

Mechanische onkruidbestrijding raakt steeds meer in de belangstelling, vooral ook omdat het bijdraagt aan een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Benieuwd hoe je mechanische onkruidbescherming het best kunt toepassen op zandgrond en waar je op moet letten? Kom dan naar de informatieavond op 23 maart in Valthermond.

Velddemo strokenteelt: een samenwerking tussen een akkerbouwer en melkveehouders op de Deldeneresch

De velddemo op 23 maart gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie volgt.

Als melkveehouder aan de slag met strokenteelt in samenwerking met akkerbouwers. Hoe gaat dit in zijn werking? En wat kan dit voor jou betekenen? Je hoort en ziet het op donderdagmiddag 23 maart in Ambt Delden op percelen van landgoed Twickel.

Uitnodiging: Velddemo bodemvruchtbaarheid na groenbemesters 20 maart

In Harreveld zijn begin juni 15 verschillende groenbemesters ingezaaid als onderzaai in de mais. Met de Verisscan is de chemische kant van de bodem in beeld gebracht. Aan de hand van de taakkaarten die hieruit voort komen kijken we tijdens de velddemo op maandag 20 maart naar de pH-waarde en het organische stofgehalte in de bodem. Rick Willemsen van Groeikracht neemt u mee in het nader bekijken van de bodemvruchtbaarheid na groenbemesters.

Programma

13.15 uur Welkom door projectleider Michaela van Leeuwen

Uitnodiging: Velddemo chemievrij groenbemesten 16 maart

Na grondbewerkingen met de ecoploeg, schijveneg en woeltand heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar verschillende groenbemesters in stroken geteeld. Wat is het effect van de verschillende grondbewerkingen uitgevoerd op zandgrond? U hoort en ziet het tijdens de velddemo op donderdagochtend 16 maart in Breedenbroek. Daarna wordt het vanggewas chemievrij ondergewerkt op verschillende wijze. Zien we u dan?

Programma

10.15 uur Inloop met koffie/ thee

10.30 uur Welkom door projectleider Michaela van Leeuwen Efficiënt nutriëntenbeheer

Terugblik Klimaatkaravaan ‘Klimaatrobuuste Beeklandschappen’

Hoe maak je als agrarische ondernemer je bedrijfsvoering bestendig tegen weersextremen? Eind januari bezochten we met de DAW Klimaatkaravaan ondernemers die hun bedrijfsvoering hebben aangepast om beter bestand te zijn tegen weersextremen. Een inspirerende excursie voor de aanwezigen en partijen die betrokken zijn bij het inrichten van een klimaatrobuust Beeklandschap en het behoud van agrarische activiteiten. De nadruk van de excursie lag op bodem- en waterbeheer.

Uitnodiging: Velddemo lichte strooitechniek 9 maart

Het opbrengen van organische meststoffen in het voorjaar kan een waardevolle bijdrage leveren in de weerbaarheid van diverse gewassen, het stimuleren van bodemleven en tegelijk de inzet van kunstmest beperken. Hoe strooi je organische mest in het voorjaar met zo min mogelijk schade aan de bodemstructuur? En hoe krijg je het goed verdeeld op het land? Je ziet en hoort het tijdens de velddemo op donderdag 9 maart op het bedrijf van Joost Rijk in Lelystad.

Back to top