Nieuws

Agrariërs en waterschap trekken samen op voor schoon voldoende water in Rijnland

Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO Noord-bestuurder Zuid-Holland: “Daar waar boeren en tuinders invloed kunnen uitoefenen, doen we dat.“

Bodemmonsters als hulp bij bemestingsplannen

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken we aan het voorkomen van uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het drinkwater. Het maken van een bemestingsplan helpt het voorkomen van teveel bemesting en dus ook uitspoeling. Ook blijkt dat een hogere stikstofgift niet rechtstreeks leidt tot een hogere opbrengst. “Je ziet dit het beste bij suikerbieten,” legt Philippe Packbier uit. “Een te hoge gift kan leiden tot een hoger aminostikstof gehalte resulterend in een lager suikergehalte.

Demo machines voor onderwerken groenbemester (met video!)

In het grondwaterbeschermingsproject Waterwijs Boeren in Gelderland zetten steeds meer deelnemers in op een goede groenbemester. Een groenbemester draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling. Het onderwerken van een grasgroenbemester kan met verschillende machines en kan ook zonder glyfosaat te gebruiken.

Boeren en tuinders Amstel, Gooi en Vecht werken aan schoon en voldoende water

Boeren en tuinders in waterschapsgebied Amstel, Gooi en Vecht willen door kringlooplandbouw en goed slootbeheer werken aan een levendige boerensloot. Met de ondertekening van intentieverklaring bekrachtigen landbouworganisaties en waterschap Amstel, Gooi en Vecht de aanpak van de agrarische wateropgave in AGV-gebied en hun samenwerking. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs met het waterschap verder aan een plan van aanpak voor hun gebied.

Twee masterclasses over klimaatadaptatie

De WUR (Wageningen University en Research) en het DAW hebben samen twee masterclasses gehouden. Hierin hebben bodemadviseurs van het DAW-project BodemUp, de DAW-regiocoördinatoren, Kennismatchers en verschillende DAW-partners kennis opgedaan over de effecten van klimaatverandering.

Paardenhouders optimaliseren hun grasland via BodemUP

De juiste voeding is van essentieel belang voor de gezondheid van uw dieren. Maar heeft u wel eens nagedacht over de kwaliteit van het grasland waar uw paarden grazen? Het Brabantse project Bodem Up is ook voor paardenhouders interessant.

In het project BodemUp gaan paartenhouders aan de slag om hun grasland te optimaliseren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hieronder in het artikel 'Een Wereld Te Winnen Op Grasland Bij Paardenhouders' uit het blad De Hippische Ondernemer, waarvan LTO Nederland een van de samenwerkingspartners is.Bodemverdichting? Checklists helpen boer en loonwerker om samen bewuste keuzes te maken

Bodemverdichting vormt voor veel agrariërs een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit de projecten Bodemverdichting Fryslân, Groningen en Drenthe zijn ontwikkeld. Een hulpmiddel waarmee boer en loonwerker bodemverdichting sámen tegen kunnen gaan.
 
Back to top